Ett nytt ärendehanteringssystem har implementerats på Läkemedelsverket!

Den 26 november 2019 genomfördes en lyckad implementering av ett nytt ärendehanteringssystem på Läkemedelsverket. Över 3 miljoner handlingar har migrerats över till det nya systemet och i dessa ingår 140000 eCTD sekvenser och 40000 NeeS/vNeeS.

Som ofta vid implementering av nya datasystem kan det bli en viss tillväxtperiod och konsekvensen är att en fördröjning vid start av inkomna ärenden kan ske.

Detta gäller framför allt ändringsärenden och vissa uppföljningsärenden, pågående ärenden påverkas inte. Läkemedelsverket har vidtagit åtgärder där bl.a. resursförstärkning ingår som en del och gör vad vi kan för att så snabbt som möjligt återgå till normal ärendeflöde.

För att effektivt kunna starta ärenden ber vi om er förståelse för begränsade möjligheter att besvara frågor om aktuell ärendestatus . Vi kommer att införa en telefontid för ändringsärenden vardagar mellan kl. 10-11 för att fokusera på ärendehanteringen

Undvik i möjligaste mån att kontakta handläggare och förvänta dig längre svarstid än normalt på mejl. Om ärendet är mycket brådskande så kontakta oss via Läkemedelsverkets växel, 018-17 46 00.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies