Farmakovigilansdagen 2019

Välkommen till Läkemedelsverkets farmakovigilansdag den 21 maj 2019 i Uppsala.

En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet. Under dagen diskuteras aktuella säkerhetsfrågor ur ett medicinskt och regulatoriskt perspektiv.

Vi ser gärna deltagare som är engagerade i farmakovigilansfrågor och regulatoriskt arbete på läkemedelsföretagen.

Datum: 21 maj 2019
Tid: 9-16, registrering från kl. 8.30
Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Sal B
Pris: 2 000 kr (exkl. moms). Deltagaravgiften faktureras.

I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Antalet platser är begränsat.

Det är ej längre möjligt att anmäla sig, då sista anmälningsdag har passerat.


Presentationerna sker på svenska.

Program

9:00 - Välkomna & Inledning av dagen
Karl-Mikael Kälkner, moderator

9:05-09:25 - Säkerhetsfrågor för växtbaserade läkemedel
Erika Svedlund, Enheten för växtbaserade läkemedel (VBL)

09:30-09:55 – Läkemedelsförgiftningar
Jonas Höjer, Giftinformationscentralen (GIC)

10:00-10:20 - Föroreningar i läkemedel
Virve Reiman-Suijkerbuijk, Inspektion av industri och sjukvård

10:25-10:50 Kaffe och smörgås

10:50-11:15 - Säkerhetsdetaljer och förfalskade läkemedel
Anna Beckman Gyllenstrand, Apotek och receptfri detaljhandel (ARD). Emil Schwan, Inspektion av industri och sjukvård

11:20-11:40 - NVF: Nya veterinära EU-förordningen
Peter Ekström, Läkemedelssäkerhet

11:45-12:05 - Farmakovigilansinspektioner; uppföljning och åtgärder
Katarina Andersson, Inspektion av industri och sjukvård

12:10-13:10 Lunch

13:10-13:45 – Hudbiverkningar
Ina Anveden Berglind, CAMM (Centrum för arbets- och miljömedicin)

13:50-14:10 - SEBRA (sjukvårdens elektroniska biverkningsrapporteringssystem)
Topi Laajoki, Läkemedelssäkerhet

14:15-14:35 Kaffe

14:40-15:45 - PRAC-ärenden; exempel från 2018 "Från ax till limpa". Från signaldetektion till PRAC-diskussioner, riskminimerande åtgärder, utvärdering av effekt med villkorade PASS och utvärdering av signal
Ulla Wändel Liminga, Vetenskapligt stöd, Carola Bardage, Läkemedel i användning, Karl-Mikael Kälkner, Vetenskapligt stöd

15:45-16:00 - Summering av dagen
Karl-Mikael Kälkner, moderator

Med reservation för eventuella ändringar.

 

 
 

Kontakta oss

Allmänna frågor angående konferensen skickas till Central.Biv@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies