Farmakovigilansdagen 2019

Den 21 maj 2019 genomfördes Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag på Uppsala Konsert & Kongress.

Vår förhoppning är att det var en lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet.

Under dagen diskuteras aktuella säkerhetsfrågor ur ett medicinskt och regulatoriskt perspektiv.

 Förkortningslista Farmakovigilansdagen 2019

Presentationer

 Säkerhetsfrågor för växtbaserade läkemedel
Erika Svedlund, Läkemedelsverket

 GIC och läkemedelsförgiftningar
Jonas Höjer, Giftinformationscentralen

 Föroreningar i läkemedel
Virve Reiman-Suijkerbuijk, Läkemedelsverket

 Säkerhetsdetaljer och förfalskade läkemedel
Emil Schwan och Anna Beckman Gyllenstrand, Läkemedelsverket

 Nya veterinära EU-förordningen
Peter Ekström, Läkemedelsverket

 Farmakovigilansinspektioner - uppföljning och åtgärder
Katarina Andersson, Läkemedelsverket

 Sebra - direktrapportering från sjukvården system
Topi Laajoki, Läkemedelsverket

 PRAC-ärenden; exempel från 2018 och"Från ax till limpa"
Ulla Wändel Liminga, Carola Bardage, Karl-Mikael Kälkner, Läkemedelsverket

 

 

 
 

Kontakta oss

Allmänna frågor angående konferensen skickas till Central.Biv@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies