Information om Naloxon

Naloxon är en substans som motverkar effekterna av opioider (t ex morfin och heroin). Tidig tillförsel av naloxon utgör tillsammas med hjärt-lungräddning en viktig del av det akuta omhändertagandet av en person med andningsdepression efter en opioidöverdos. Sedan länge används naloxon i akutsjukvård av sjukvårdsutbildad personal.

Ett nytt koncept diskuteras nu, kallat "Take-home-naloxone". Detta innebär att det primära användningsområdet är utanför sjukvården, konceptet öppnar således upp för möjligheten för andra personer utöver sjukvårdspersonal, att efter en första-hjälpen utbildning, tillföra naloxon vid misstänkt opioidöverdos.

Läkemedelsverket anser att det nya konceptet är medicinsk förankrat och att nyttan överväger riskerna. Svensk läkemedelslagstiftning är dock inte förenlig med detta nya koncept, dvs att dela ut naloxon till icke sjukvårdsutbildade personer i högriskindividers närhet.

Läkemedelsverket samverkar med bl a Socialstyrelsen för en översyn av regelverket för att utreda möjligheten för konceptet "Take-home-naloxon" i Sverige.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies