Tre åtgärder för ökad tillgänglighet av naloxon

Naloxon är en substans som motverkar effekterna av opioider, till exempel morfin och heroin. Att snabbt få naloxon är en viktig del i det akuta omhändertagandet av en person med andningsdepression efter en opioid-överdos. Sedan länge används naloxon i akutsjukvård av sjukvårdsutbildad personal.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen genomför under 2018 tre regeländringar för att göra naloxonläkemedel mer tillgängligt för personer i riskzonen för överdos, närstående och personal inom räddningstjänsten.

  • Från mars 2018 blev det möjligt att lämna ut naloxonläkemedel vid förskrivningstillfället, istället för att läkemedlet endast kan hämtas ut på apotek.
  • Från augusti 2018 kan räddningstjänst ge naloxonläkemedel i väntan på ambulans.
  • Från november 2018 ges sjuksköterskor rätt att skriva ut naloxonläkemedel, något endast läkare har fått göra tidigare.

Förändringarna ger förutsättningar för hälso- och sjukvården att starta så kallade naloxonprogram, där förskrivning och utlämning av naloxon till personer som riskerar att drabbas av en opioid-överdos kombineras med en utbildningsinsats till personer som riskerar att bevittna en överdos. I utbildningen ingår att känna igen en opioid-överdos, veta hur läkemedlet verkar samt kunna ge hjärt-lungräddning och larma ambulans. Naloxon är ett komplement till övrig vård.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies