Informationsmöte om Brexit och läkemedel 26 november

Måndagen 26 november håller Läkemedelsverket informationsmöte om hur Brexit kommer att påverka läkemedelsgodkännanden.

Syftet är att ge en statusuppdatering samt praktisk information, det kommer också ges möjlighet att ställa frågor.

Datum: måndag 26 november 2018
Tid: 13:00- 16.00 (registrering och kaffe från kl. 12.30)
Plats: Läkemedelsverket, som ligger i Uppsala Science Park.
Pris: Deltagande är kostnadsfritt

Program

Programmet kan komma att justeras om något nytt händer

12.30 Registrering och kaffe

13.00 Brexit - Förberedelser och beredskap

Vad händer på HMA-nivå? HMA & EMA Work plan

Status Brexit ur ett läkemedelsperspektiv. Praktiska aspekter:

  • RMS-byte
  • Brexit relaterade ändringar (MAH-byte, ansvarig tillverkare, QPPV/PSMF)
  • Referensprodukt från UK

Medicintekniska konsultationer – byte av ansvarig läkemedelsmyndighet

Frågor och Paneldiskussion

Kaffe och mingel

Möt Läkemedelsverket; mingel med möjlighet att ställa frågor till Läkemedelsverkets experter inom respektive område.

Representanter från Läkemedelsverket

Marie Gårdmark – Direktör Tillstånd

Christer Backman – EU-koordinator, GD-stab

Christin Olofsson – CMDh-ledamot och senior expert, Regulatoriska enheten

Adam Andersson – CMDh-suppleant och handläggare, Regulatoriska enheten

Niclas Falk – CMDv-suppleant och handläggare, Enheten för produktinformation

Christina Eriksson-Lind – gruppchef Farmaci och bioteknologi/Ändringar och Parallellimport

Magnus Rörby – Utredare, Farmaci och bioteknologi/Ändringar och Parallellimport

Virve Reiman-Suijkerbuijk – enhetschef Inspektionsenheten

Ulrika Björnsson – Ledamot i CMD Variation WP och handläggare, Regulatoriska enheten

Carola Ryner – Handläggare, Regulatoriska enheten

Anna Mäkinen Salmi – Enhetschef, Regulatoriska enheten

Efter mötet publiceras presentationsmaterialet på vår hemsida.

 

 

 
 

Material

 

Frågor

Frågor som ni önskar att Läkemedelsverket ska adressera under mötet skickas in till; fragor.brexit@lakemedelsverket.se

 

Kontakta oss

Anna Mäkinen Salmi, enhetschef
Regulatoriska enheten
Tel: 018-17 48 53

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies