Läkemedelsverket utreder CBD-olja

Just nu pågår en utredning hos Läkemedelsverket gällande om produkter som innehåller CBD-olja är läkemedel eller inte.

Vad är det som avgör vad som är ett läkemedel? När går en hälsoprodukt över till att vara ett läkemedel? Är vitamintillskott läkemedel?

Det finns produkter som ligger i gråzonen mellan läkemedel och exempelvis kosttillskott.

Vad som är ett läkemedel definieras i läkemedelslagen, kort kan man säga att definitionen grundar sig på två faktorer: produktens marknadsföring och medicinska egenskaper. 

Läs mer om definiering av läkemedel

Vill du gå in på djupet är rekommendationen att läsa vägledningen ”Läkemedel eller inte läkemedel”.Lagstiftning och harmonisering inom EU

Läkemedelslagstiftningen är gemensam inom EU och EES-länderna, två direktiv (2001/83/EG och 2001/82/EG) berättar bland annat vad som är ett läkemedel och vilka krav som ställs på dessa produkter. I den svenska läkemedelslagen är definitionen av ett läkemedel samma som i de båda direktiven. Men att alla EU-länder har samma lagstiftning innebär inte att en produkt klassificeras på samma sätt i alla EU-länder. Utifrån den gemensamma definitionen får myndigheterna i varje land själva uttolka vilka produkter de anser är läkemedel. 

Varje sådant beslut måste kunna prövas i domstol. Produkter som är till för att förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdomar hos människor och djur regleras oftast som läkemedel. Läkemedel måste vara godkända för att få säljas i Sverige. Läkemedelsbegreppet omfattar förutom syntetiska och växtbaserade läkemedel även naturläkemedel, traditionellt växtbaserade läkemedel, vissa utvärtes läkemedel och homeopatika.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies