Seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete

Den 6 november 2018 genomförs ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete. Under seminariet kommer aktuella säkerhetsfrågor relaterade till läkemedel att diskuteras. Medarbetare från Läkemedelsverket som är specialister i de olika ämnena kommer att föreläsa. Målgruppen för seminariet är personal engagerade i läkemedelssäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Datum: 6 november 2018
Tid: 9:00–16:00
Plats: Läkemedelsverket, Hammarby (entréplan)
Pris: Deltagandet är kostnadsfritt

För- och eftermiddagskaffe samt lunch serveras.
Övrigt: Antalet deltagare är begränsat


Seminariet arrangeras av Enheten för läkemedelssäkerhet.

Under seminariet kommer följande frågor att diskuteras

  • Läkemedelsinformation och kommunikation i säkerhetsfrågor
    Svårigheter och möjligheter att informera om angelägna läkemedelsfrågor
  • Aktuella läkemedelssäkerhetsfrågor
    Exempel på säkerhetsfrågor som utretts under året
  • Biverkningsrapportering
    Nytt sätt att rapportera biverkningar direkt från journalsystemen
  • Övergripande patientsäkerhetsarbete

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i innehållet.

Program och anmälan

Program och anmälan till seminariet publiceras vid senare tillfälle.

 
 

Kontakta oss

Frågor
Allmänna frågor angående seminariet skickas till Central.Biv@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies