Välkommen till Farmakopédag 8 februari 2018

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens torsdagen den 8 februari 2018 i Uppsala.

Konferensen vänder sig till er som vill följa utvecklingen av och förändringar i Europafarmakopén (European Pharmacopoeia).

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal B

Tid: 9.00–17.00, registrering från 8.15

Kostnad: 1 700 kr (exkl. moms). Sista dag för anmälan är 22 januari. Deltagaravgiften faktureras. Om du får förhinder att delta måste du meddela oss senast 23 januari för återbetalning av avgiften. Det går naturligtvis bra att i stället överlåta platsen till en kollega.

I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Skicka in din anmälan så snart som möjligt!

Anmälan

Anmäl dig via e-post labbkansli@mpa.se. Ange fakturaadress, fakturareferens samt ev. uppgift om specialkost.

Har du frågor gällande anmälan är du välkommen att kontakta Kerstin Sjöqvist tel. 018 -17 26 29.

Program

09.00 Inledning
Catarina Andersson Forsman, Generaldirektör Läkemedelsverket

09.15 Nyheter i Europafarmakopén
Torbjörn Arvidsson, Läkemedelsverket

10:05 Det svenska farmakopéarbetet
Piroska Baky, Läkemedelsverket

10.20 Kaffe

10.50 Nytt inom biologi-/bioteknologiområdet
Lennart Åkerblom, Läkemedelsverket, Ezra Mulugeta, Läkemedelsverket

11.20 Pyrrolizidinalkaloider i växtbaserade material
Per Claesson, Läkemedelsverket, Robert Burman, Läkemedelsverket

12.00 Lunch

13.00 Att ta fram en ny monografi
Piroska Baky, Läkemedelsverket

13.20 Produktmonografier med kemisk aktiv substans
Torbjörn Arvidsson, Läkemedelsverket

13:45 Grundämnesföroreningar
– tillämpning av ICH-riktlinjen Q3D

Rolf Arndt, expert i arbetsgrupp HM, Sven-Erik Hillver Läkemedelsverket, Douglas Baxter, ALS Scandinavia

14.45 Kaffe

15.15 Levande mikroorganismer som läkemedel
Paul Alhadeff expert i arbetsgrupp LBP, Lisa Lundkvist expert i arbetsgrupp LBP

16.10 Europafarmakopén, General notices
Piroska Baky

16.30 Frågor och diskussion

16.55 Avslutning

Lämna gärna önskemål om informationspunkter samt farmakopéfrågor du vill diskutera och ha svar på i samband med din anmälan. Vill du lämna synpunkter eller frågor vid ett senare tillfälle skickas de till central.ph.eur@mpa.se

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Piroska Baky
Tel: 018-17 46 01

Iréne Agerkvist
Tel: 018-17 48 28

Svenska farmakopékommittén

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies