Valsartan

Den blodtryckssänkande aktiva substansen valsartan från substanstillverkaren Zhejiang Huahai Pharmaceuticals har visat sig innehålla en förorening, N-nitrosodimetylamin (NDMA). Det har nyligen Läkemedelsverket, andra systermyndigheter inom EU och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA blivit uppmärksammade på. Som en försiktighetsåtgärd dras därför berörda läkemedel från denna tillverkare in. Patienten kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående ersättningsläkemedel och fortsatt behandling.

Vad är Valsartan?

Valsartan är en aktiv substans i flera blodtryckssänkande läkemedel. Substansen kan användas vid behandling av förhöjt blodtryck hos barn och unga 6 till 18 år, för behandling av vuxna patienter som nyligen har haft en hjärtattack eller för behandling av symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna patienter. Valsartan finns som enskilt läkemedel men också i läkemedel där Valsartan kombinerats med andra aktiva substanser. Det finns flera blodtryckssänkande läkemedel, och den aktiva substansen kan variera.

Risker med vissa läkemedel innehållande Valsartan

De berörda läkemedlen dras in från apotek vilket innebär att de inte längre kommer att lämnas ut. Det finns ingen akut risk att fortsätta ta dessa blodtrycksmediciner. För den enskilde patienten kan det istället innebära en större hälsorisk att hastigt avsluta behandlingen än att fortsätta ta medicinen. Vid oro bör patienten kontakta apotek eller förskrivande läkare för dialog om fortsatt behandling eller om vilket läkemedel som kan vara lämpligt att ta istället.

Alla produkter som finns tillgängliga på apotek är godkända.

Indragning av läkemedel innehållande Valsartan

Orsaken till indragningen är att man nyligen upptäckt att en förorening, N-nitrosodimethylamine (NDMA), uppstått under tillverkningsprocessen av vissa valsartanläkemedel hos den kinesiska substanstillverkaren Zhejiang Huahai.

NDMA ingår i en grupp substanser som vi dagligen kan exponeras för i små mängder via t.ex. via rökta livsmedel. Den har av WHO klassats som en sannolikt carcinogen substans. Föroreningen upptäcktes vid en kemisk analys som inte tidigare gjorts. Tillverkningsprocessen som orsakat föroreningen har använts sedan 2012.

Detta upptäcktes vid en kemisk analys som inte tidigare gjorts. Tillverkningsprocessen som orsakat föroreningen har använts sedan 2012.

Vilka läkemedel med Valsartan dras in?

Här kan du ta del av lista över läkemedel som omfattas i nuläget av indragningen på den svenska marknaden.

Listan kan komma att ändras. På europeisk nivå kan även andra läkemedel omfattas.

Hur påverkas andra blodtryckssänkande läkemedel?

Blodtrycksmediciner med annan aktiv substans eller med aktiv substans från annan leverantör omfattas inte.

 

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

  • Frågor från media besvaras av Direktör Lena Björk
    Mediafrågor samordnas av Läkemedelsverkets presskontakt 018-18 36 25 alternativt press@lakemedelsverket.se
  • Frågor från hälso- och sjukvården besvaras av utredare Charlotte Welsh
    Kontakt via Läkemedelsverkets växel 018-17 46 00 alternativt registrator@lakemedelsverket.se

 

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies