CBD som tas via munnen eller inhaleras ska vara godkänt

Läkemedelsverket har beslutat att produkter med CBD som tas via munnen eller som inhaleras måste godkännas som läkemedel för att få säljas. Läkemedel behöver godkännas så att man vet vad de innehåller och att nyttan med dem överstiger riskerna.

Försäljning

CBD ska utvärderas och godkännas som läkemedel för att få säljas. CBD och THC är aktiva komponenter i ett redan godkänt läkemedel och CBD används för behandling av olika sjukdomar.

Läkemedel måste godkännas för att man ska veta att de har rätt innehåll och att nyttan med att ta preparatet är större än riskerna. I läkemedelslagen så står det att produkter som kan användas för att behandla sjukdomar, eller som marknadsförs på det sättet, ska vara godkända som läkemedel för att få säljas.

Läkemedelsverkets tillsyn

Läkemedelsverket, som har tillsyn över att reglerna om läkemedel följs, beslutade i mars 2018 att förbjuda försäljningen av CBD-produkter som inte är godkända. Ärendena rör produkter för oralt bruk och inhalation, både till människor och djur. Sedan dess har fler beslut fattats. Livsmedelsmyndigheterna arbetar också med ärenden som rör CBD.

Användning

Läkemedelsverket avråder från att använda CBD för att självmedicinera mot sjukdomar. Om du har ett medicinskt behov av CBD, kontakta sjukvården för samtal om möjliga behandlingar.

Resa in i Sverige med CBD från utlandet

Du får föra in läkemedel i Sverige om de är till dig själv och du behöver dem av medicinska skäl. Det måste du kunna visa. Det finns regler om hur mycket läkemedel du får föra in.

CBD-olja med THC-innehåll är narkotika

Cannabis är narkotika med undantag för så kallad industrihampa. Undantaget är begränsat till vissa sorter som har en THC-halt under 0,2%. Odlingarna måste ha ansökt om så kallat gårdsstöd hos Jordbruksverket.

CBD-olja, eller "hampa-olja" framställs ofta av industrihampa, och oljan innehåller då vanligtvis även THC.

Högsta domstolen har i mål B 177-19 dömt att undantaget för industrihampa inte gäller för beredningar. CBD-oljor som också innehåller THC är därför narkotika, och innehav eller försäljning av sådana oljor kan då vara olaglig.

CBD som godkänt läkemedel

Om ett läkemedel med CBD skulle godkännas i framtiden så får man då bedöma om produkterna blir receptbelagda eller inte. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämmer om vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

 

CBD

Växten Cannabis sativa (hampa) innehåller många olika aktiva ämnen (cannabinoider) varav två är tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). THC ger hallucinogena effekter, medan CBD inte har de egenskaperna. THC omfattas av narkotikalagstiftningen. CBD omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Cannabisfrön är i stort sett fria från THC och CBD. Fröna kan ingå i till exempel hud- och hårvårdsprodukter och livsmedel.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies