Zikavirus

Det finns idag inga godkända läkemedel mot Zikavirus. Läkemedelsverkets uppgift blir därför att, tillsammans med andra läkemedelsmyndigheter, stödja framtagandet av sådana.

Detta kommer framför allt ske genom att på EU-nivå bidra till vetenskaplig och regulatorisk rådgivning till företag så att utveckling av nya läkemedel optimeras.

Läkemedelsverket deltar således aktivt med expertis i de projekt som initierats av den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Läkemedelsverket samverkar även inom globala nätverk som ICMRA, The International Coalition of Medicines Regulatory Authories. När det gäller generella frågor runt Zikavirus, dess utspridning och effekter hänvisas till Folkhälsomyndigheten (se nedan).

Svenska och internationella myndigheter och organisationer för ytterligare information

Folkhälsomyndigheten

 Allmän information om Zika

 Frågor och Svar om Zika-viruset

  

 EMA - European Medicines Agency

 WHO

ICMRA - The International Coalition of Medicines Regulatory Authorities
Kontakt: icmra.sec@hc-sc.gc.ca

 

  

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies