Läkemedelssäkerhet 2019

Filmer och presentationer från Läkemedelsverkets seminarium om läkemedelssäkerhet i hälso- och sjukvården. Från Uppsala den 22 november 2019.

Program

09:00 Välkomna och inledning av dagen
Maja Marklund, Direktör, Verksamhetsområde Användning
09:10 Barn och läkemedel
Elin Kimland, Läkemedel i användning
09:40 Rotavirus, nationella vaccinationsprogrammet
Charlotte Bergquist, Effekt och säkerhet
10:10 Kaffe
10:40 Hudbiverkningar
Ina Anveden Berglind, Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
11:10 Sebra (sjukvårdens elektroniska biverkningsrapporteringssystem)
Topi Laajoki, Läkemedelssäkerhet
11:30 Lunch
12:20

Biverkningsrapportering
Karin Lundkvist, Läkemedelsverket

12:45 Läkemedelsanvändning från Giftinformationens perspektiv - När kartan möter verkligheten
Helene Salmonson, Giftinformationscentralen
13:15 Loperamid används i missbrukssyfte
Lena Thunander Sundbom, Läkemedelssäkerhet
13:45 Kaffe
14:15 Restnoteringar
Johan Andersson, Läkemedel i användning
14:45 2D koden
Emil Schwan, Anna Beckman Gyllenstrand, Inspektion
15:15-15:30 Frågor och summering av dagen
Maja Marklund, Direktör, Verksamhetsområde Användning


Moderator: Maja Marklund, Läkemedelsverket

Mer information om seminariet

Enheten för läkemedelssäkerhet
018-17 46 00
central.biv@lakemedelsverket.se 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies