Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 599 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
201. [PDF] Godkännanden nr 14, 2019 (2019-04-17)
Läkemedelsverket informerar 2019/14 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Abriff K-haler MTnr 50 mikrogram/5 mikrogram ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2019-04-18 PDF
202. [PDF] Läkemedelssäkerhet 2013
approvals · authorisation · clinical trials · communication · competence · cosmetics - · dialogue · directives · efficacy · environment ... narkotika och olagliga läkemedel · inspektioner av läkemedelstillverkare, partihandlare, apotek och receptfri ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
203. [PDF] Hslf-fs 2018 26
1 Gemensamma författningssamlingen - avseende hälso- och sjukvård, - socialtjänst, läkemedel ... narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrif- ter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. 4. Läkemedlets fullständiga kvalitativa och kvantitativa ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
204. [PDF] Info-fr-LV-nr-5-2017-Tullbeslag-pekar-pa-stora-problem-med-missbruk-av-tramadol
4 · IN FO R M AT I O N FR Å N L Ä K EMED EL SV ER K E ... narkotika- klassats i Sverige, har dock antalet patienter som fått tramadol - förskrivet nära nog halverats. Istället förskrivs numera i högre - utsträckning oxikodon. Under perioden 2006-2015 ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
205. [PDF] Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax ... narkotika och olaglig - läkemedelshantering (KNOL), Läkemedelsverket (LV) ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
206. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Agenda 2030 Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1.2-2017-004183 Datum ... narkotika samt olaglig - läkemedelshantering. Tillsynsverksamhet innebär bland annat kontroll av god tillverknings- sed (Good manufacturing practise, GMP) hos alla tillverkare/distributörer; ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
207. [PDF] Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården
Möjligheter inom ramen för dagens rättsliga regleringar Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid ... narkotika bör enligt rekommendationerna ha naloxon nära till hands för att kunna agera vid en överdos. Det förutsätter att personen ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
208. [PDF] Ökad kunskap om riskerna med olaga försäljning av produkter som faller inom Läkemedelsverkets ansvarsområde
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax ... Narkotika och Kosmetik och Hygien Produkter. Uppdraget Regeringen har via Läkemedelsverkets ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
209. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Utvecklad tillsyn över - apoteksmarknaden Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2015-097352 ... narkotika samt tillhörande föreskrifter. Apoteken är även skyldiga att förhålla sig till en rad andra regelverk. Nämnas bör lag - (2002:160) om ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
210. [PDF] Bilaga2 Läkemedelsssakerhet 2013
approvals · authorisation · clinical trials · communication · competence · cosmetics - · dialogue · directives · efficacy · environment · evaluation ... narkotika och olagliga läkemedel · inspektioner av läkemedelstillverkare, partihandlare, apotek ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
211. [PDF] Folder vet tidning veterinarkogressen november 2016-1
approvals · authorisation · clinical trials · - communication · competence · cosmetics - · dialogue · directives · efficacy · environ- ment · evaluation · guidelines · harmonisa- tion ... narkotika samt tillsyn av tillverkare och produkter - inom det ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
212. [PDF] Behandling vid alkoholabstinens - ny rekommendation
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL ... narkotika- klassade läkemedel används. Sammanfattning Vid abstinensbehandling är bensodiazepiner förstahandsalternativet. Bensodiazepiner är den enda preparatgrupp med · dokumenterad effekt vid ospecifika ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
213. [PDF] Forskrivning-av-licensläkemedel-2012
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting ... Narkotika Livsmedel 14 1. Licensansökningar för humana - licensläkemedel - I detta kapitel presenteras de bakomliggande faktorer som - Läkemedelsverket efter ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
214. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Innovationsfrämjande aktiviteter inom - och utom Läkemedelsverkets förordning - (2007:1205) med instruktion för - Läkemedelsverket ... narkotika och vissa - andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
215. [PDF] Hslfs-fs 2015 36
1 Gemensamma författningssamlingen - avseende hälso- och sjukvård, - socialtjänst, läkemedel ... narkotika att rubriken till föreskrifterna samt 1-3 §§ ska ha följande lydelse. Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
216. [PDF] Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek, konsolidering
informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot - den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar ... narkotika m.m. 14 § Odenaturerad teknisk sprit, narkotika samt särskilda läkemedel som anges i bilaga 8 i - Läkemedelsverkets ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
217. [PDF] G12 2019
Läkemedelsverket informerar 2019/12 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amlodipin ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. Everolimus ...
Senast granskad 2019-04-03 PDF
218. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 6 2011
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 22 · nummer 6 · december 2011 Läkemedelsbehandling av hepatit ... narkotika - Recept på narkotiska läkemedel, förteckning II och III, får - itereras förutsatt att förskrivaren ...
Senast granskad 2012-01-20 PDF
219. [PDF] Lvfs 2012 16
1 Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 - Utgivare: Generaldirektör ... narkotika i fråga om - verkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel - för humant bruk dels att i 5, 9, 10, 14 och 16 §§ ordet ...
Senast granskad 2012-06-29 PDF
220. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 3 2018
· communication · competence · cosmetics · dialogue · directives · efficacy · environment · evaluation · guidelines ... narkotika. Narkotika- klassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018 (se förord- ningen (1992:1554) om kontroll av narkotika efter ...
Senast granskad 2018-11-28 PDF
Det finns flera resultatsidor: « Föregående ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Nästa »
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 0 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 599 träffar
Senaste veckan 1 träffar
Senaste månaden 5 träffar
Senaste året 50 träffar
Språk:
English 3 träffar
Svenska 596 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 917 träffar
Webbsida 300 träffar
PDF 599 träffar
Word 16 träffar
Excel 1 träffar
PowerPoint 1 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 917 träffar
Övriga 599 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies