Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 599 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
201. [PDF] Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården
Möjligheter inom ramen för dagens rättsliga regleringar Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid ... narkotika bör enligt rekommendationerna ha naloxon nära till hands för att kunna agera vid en överdos. Det förutsätter att personen ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
202. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Hur Läkemedelsverkets verksamhet kan - bidra till att uppnå mål i Agenda 2030 ... narkotika. Utöver detta ska LV även - stödja forskning och innovation samt minska miljöpåverkan av produkterna inom - ansvarsområdet. LV har möjlighet att påverka ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
203. [PDF] Ökad kunskap om riskerna med olaga försäljning av produkter som faller inom Läkemedelsverkets ansvarsområde
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax ... Narkotika och Kosmetik och Hygien Produkter. Uppdraget Regeringen har via Läkemedelsverkets ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
204. [PDF] Underlag till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet - Sektorsrapport från Läkemedelsverket
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone ... narkotika. Exempel på dessa kemikalier är: aceton, ättikssyraanhydrid, svavelsyra och saltsyra. ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
205. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Utvecklad tillsyn över - apoteksmarknaden Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2015-097352 ... narkotika samt tillhörande föreskrifter. Apoteken är även skyldiga att förhålla sig till en rad andra regelverk. Nämnas bör lag - (2002:160) om ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
206. [PDF] Bilaga2 Läkemedelsssakerhet 2013
approvals · authorisation · clinical trials · communication · competence · cosmetics - · dialogue · directives · efficacy · environment · evaluation ... narkotika och olagliga läkemedel · inspektioner av läkemedelstillverkare, partihandlare, apotek ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
207. [PDF] Behandling vid alkoholabstinens - ny rekommendation
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL ... narkotika- klassade läkemedel används. Sammanfattning Vid abstinensbehandling är bensodiazepiner förstahandsalternativet. Bensodiazepiner är den enda preparatgrupp med · dokumenterad effekt vid ospecifika ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
208. [PDF] Forskrivning-av-licensläkemedel-2012
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting ... Narkotika Livsmedel 14 1. Licensansökningar för humana - licensläkemedel - I detta kapitel presenteras de bakomliggande faktorer som - Läkemedelsverket efter ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
209. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Innovationsfrämjande aktiviteter inom - och utom Läkemedelsverkets förordning - (2007:1205) med instruktion för - Läkemedelsverket ... narkotika och vissa - andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
210. [PDF] Hslfs-fs 2015 36
1 Gemensamma författningssamlingen - avseende hälso- och sjukvård, - socialtjänst, läkemedel ... narkotika att rubriken till föreskrifterna samt 1-3 §§ ska ha följande lydelse. Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
211. [PDF] Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek, konsolidering
informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot - den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar ... narkotika m.m. 14 § Odenaturerad teknisk sprit, narkotika samt särskilda läkemedel som anges i bilaga 8 i - Läkemedelsverkets ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
212. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 3 2018
· communication · competence · cosmetics · dialogue · directives · efficacy · environment · evaluation · guidelines ... narkotika. Narkotika- klassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018 (se förord- ningen (1992:1554) om kontroll av narkotika efter ...
Senast granskad 2018-11-28 PDF
213. [PDF] Lvfs 2012 16
1 Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 - Utgivare: Generaldirektör ... narkotika i fråga om - verkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel - för humant bruk dels att i 5, 9, 10, 14 och 16 §§ ordet ...
Senast granskad 2012-06-29 PDF
214. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 6 2011
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 22 · nummer 6 · december 2011 Läkemedelsbehandling av hepatit ... narkotika - Recept på narkotiska läkemedel, förteckning II och III, får - itereras förutsatt att förskrivaren ...
Senast granskad 2012-01-20 PDF
215. [PDF] Godkännande nr 8, 2015 (2015-03-03)
Läkemedelsverket informerar 2015/8 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amorest 28 Godkännandenr 250 mikrogram/35 mikrogram ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2015-03-03 PDF
216. [PDF] 171115 Licensförskrivning - Maria Jafner (Åhörarkopia)
Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete för hälso och sjukvårdspersonal 15 november 2017 Observera att bilderna är presentatörens tolkning och avspeglar ... narkotika vid ADHD · Rikslicens och lagerberedningar · Livsmedel · Regeringsuppdrag Vad ...
Senast granskad 2017-11-17 PDF
217. [PDF] Info från LV nr 5 2011 webb
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 22 · nummer 5 · oktober ... narkotika änd- rades den 1 april i år fick Läkemedelsverket utökad rätt att - utfärda föreskrifter. Som en följd av detta har Läkemedels- verket omarbetat ...
Senast granskad 2011-10-27 PDF
218. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 6 2016
aa Information från Läkemedelsverket Årgång 27 · nummer 6 · december 2016 approvals · authorisation · clinical trials · communication ... narkotika, dopningsmedel och vapen. Tillförlit- lig statistik över antibiotika som privatimporteras via nätin- ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
219. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 2 2012
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 23 · nummer 2 · april 2012 Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk ... narkotika samt tillstånds- givning för apoteksverksamhet. Inom Läkemedelsverkets - organisation finns också ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
220. [PDF] Godkännanden nr 1, 2019 (2019-01-16)
Läkemedelsverket informerar 2019/1 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atomoxetin Glenmark MTnr 10 mg kapsel, hård ... narkotika enligt förteckning III, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2019-01-16 PDF
Det finns flera resultatsidor: « Föregående ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Nästa »
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 0 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 599 träffar
Senaste veckan 1 träffar
Senaste månaden 3 träffar
Senaste året 59 träffar
Språk:
English 3 träffar
Svenska 596 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 917 träffar
Webbsida 299 träffar
PDF 599 träffar
Word 17 träffar
Excel 1 träffar
PowerPoint 1 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 917 träffar
Övriga 599 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies