Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 599 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
241. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 5 2015
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 24 · supplement · september 2013 www.lakemedelsverket.se Information ... narkotika i seminarier om e-cigaretter respektive pirat- kopierade läkemedel, frågor som är aktuella och intresserar ...
Senast granskad 2016-01-12 PDF
242. [PDF] Intravenös vätskebehandling till barn, bakgrundsdokument
1 BA KG RU N D S D O K UM EN TAT I O N Texter ... Narkotika, nikotin, fentiazin, karbamazepin - och tricycliska andtidepressiva ökar ADH-utsöndringen, - medan desmopressin, oxytocin och prostaglandinsyntes- hämmare har en renal direktverkan. Selektiva ...
Senast granskad 2018-09-29 PDF
243. [PDF] Läkemedelsverkets-arsredovisning-2017
Läkemedelsverkets årsredovisning 2017 Läkemedelsverkets - årsredovisning 2017 Dnr: 1.1.2-2018-014051 Läkemedelsverkets ... narkotika. Tillsynen syftar till att produkterna som finns på marknaden ska - vara säkra och effektiva. Nära kopplat till ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
244. [PDF] Läkemedelsverkets arbete för att motverka olagliga läkemedel - 2011-12-30
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone ... narkotika och - läkemedelsberoende, Riksidrottsförbundet samt Giftinformationscentralen), och har ...
Senast granskad 2012-01-04 PDF
245. [PDF] Smärtlindring i livets slutskede - bakgrundsdokumentation
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL sv ... narkotika), kognitiv svikt. - Idag sker en vidare utveckling i internationellt samarbete i - syfte att kunna jämföra patientpopulationer, också interna- tionellt. Liknande utvecklingslinjer bör kunna ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
246. [PDF] Godkännande nr 21, 2012 (2012-06-21)
informerar 2012/21 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Desloratadine Medimpex Godkännandenr 5 mg filmdragerad tablett ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
247. [PDF] Godkännanden nr 3, 2014 (2014-01-29)
Läkemedelsverket informerar 2014/3 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Carenoxin Godkännandenr 5 mg depottablett 48511 Rx ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
248. [PDF] Godkännanden nr 2, 2010 (2010-01-29)
Läkemedelsverket informerar 2010/2 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amoxival vet Godkännandenr 200 mg tablett för ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, - 2004:2, 2004:3 ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
249. [PDF] Godkännanden nr 12 (2014-04-04)
Läkemedelsverket informerar 2014/12 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alburex Godkännandenr 50 g/l infusionsvätska ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
250. [PDF] Godkännande nr 1, 2015 (2015-01-15)
Läkemedelsverket informerar 2015/1 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Doxorubicin Agila Godkännandenr 2 mg/ml koncentrat ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
251. [PDF] Godkännanden nr 42, 2011 (2011-12-27)
Läkemedelsverket informerar 2011/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atorstad Godkännandenr 10 mg filmdragerad tablett 42886 ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
252. [PDF] G26 2015
Läkemedelsverket informerar 2015/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Eafelb ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. Levothyroxine ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
253. [PDF] Godkännanden nr 1, 2012 (2012-01-23)
Läkemedelsverket informerar 2012/1 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amoxicillin Glob Limited Godkännandenr 250 mg kapsel ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
254. [PDF] Godkännande nr 6, 2015 (2015-02-18)
Läkemedelsverket informerar 2015/6 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aphiahsone Godkännandenr 50 mikrogram/dos nässpray, suspension ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
255. [PDF] Godkännande nr 24, 2014 (2014-07-30)
Läkemedelsverket informerar 2014/24 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Adport Godkännandenr 2 mg kapsel, hård 49111 ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs särskild ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
256. [PDF] G30 2014
Läkemedelsverket informerar 2014/30 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Adaxio ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. Pentiro Godkännandenr ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
257. [PDF] Godkännanden nr 38, 2012 (2012-11-16)
Läkemedelsverket informerar 2012/38 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alvedon Novum Godkännandenr 500 mg filmdragerad tablett ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
258. [PDF] Godkännanden nr 6, 2009 (2009-03-02)
Läkemedelsverket informerar 2009/6 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alendronat Actavis Veckotablett Godkännandenr 70 mg tablett ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
259. [PDF] G29 2015
Läkemedelsverket informerar 2015/29 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aprisan ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. Omeprazol ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
260. [PDF] Godkännanden nr 27, 2015 (2015-08-26)
Läkemedelsverket informerar 2015/27 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Betaklav Godkännandenr 500 mg/125 mg filmdragerad ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
Det finns flera resultatsidor: « Föregående ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... Nästa »
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 0 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 599 träffar
Senaste veckan 1 träffar
Senaste månaden 3 träffar
Senaste året 59 träffar
Språk:
English 3 träffar
Svenska 596 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 917 träffar
Webbsida 299 träffar
PDF 599 träffar
Word 17 träffar
Excel 1 träffar
PowerPoint 1 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 917 träffar
Övriga 599 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies