Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 611 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
261. [PDF] Intravenös vätskebehandling till barn, bakgrundsdokument
1 BA KG RU N D S D O K UM EN TAT I O N Texter ... Narkotika, nikotin, fentiazin, karbamazepin - och tricycliska andtidepressiva ökar ADH-utsöndringen, - medan desmopressin, oxytocin och prostaglandinsyntes- hämmare har en renal direktverkan. Selektiva ...
Senast granskad 2018-09-29 PDF
262. [PDF] Läkemedelsverkets-arsredovisning-2017
Läkemedelsverkets årsredovisning 2017 Läkemedelsverkets - årsredovisning 2017 Dnr: 1.1.2-2018-014051 Läkemedelsverkets ... narkotika. Tillsynen syftar till att produkterna som finns på marknaden ska - vara säkra och effektiva. Nära kopplat till ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
263. [PDF] Smärtlindring i livets slutskede - bakgrundsdokumentation
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL sv ... narkotika), kognitiv svikt. - Idag sker en vidare utveckling i internationellt samarbete i - syfte att kunna jämföra patientpopulationer, också interna- tionellt. Liknande utvecklingslinjer bör kunna ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
264. [PDF] Godkännande nr 21, 2012 (2012-06-21)
informerar 2012/21 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Desloratadine Medimpex Godkännandenr 5 mg filmdragerad tablett ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
265. [PDF] Godkännanden nr 22 (2010-07-02)
Läkemedelsverket informerar 2010/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Glucos Baxter Viaflo Godkännandenr 100 mg ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, - 2004:2, 2004:3 ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
266. [PDF] Godkännanden nr 42, 2011 (2011-12-27)
Läkemedelsverket informerar 2011/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atorstad Godkännandenr 10 mg filmdragerad tablett 42886 ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
267. [PDF] Godkännanden nr 1, 2012 (2012-01-23)
Läkemedelsverket informerar 2012/1 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amoxicillin Glob Limited Godkännandenr 250 mg kapsel ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
268. [PDF] Godkännanden nr 38, 2012 (2012-11-16)
Läkemedelsverket informerar 2012/38 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alvedon Novum Godkännandenr 500 mg filmdragerad tablett ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
269. [PDF] Godkännanden nr 6, 2009 (2009-03-02)
Läkemedelsverket informerar 2009/6 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alendronat Actavis Veckotablett Godkännandenr 70 mg tablett ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
270. [PDF] Godkännanden nr 29, 2012 (2012-09-12)
Läkemedelsverket informerar 2012/29 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Desloratadine Arrow Godkännandenr 5 mg filmdragerad tablett ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
271. [PDF] Godkännanden nr 3, 2014 (2014-01-29)
Läkemedelsverket informerar 2014/3 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Carenoxin Godkännandenr 5 mg depottablett 48511 Rx ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
272. [PDF] Godkännanden nr 36, 2017 (2017-10-11)
Läkemedelsverket informerar 2017/36 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Adrenalin Bradex MTnr 1 mg/ml injektionsvätska ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
273. [PDF] Godkännanden nr 12 (2014-04-04)
Läkemedelsverket informerar 2014/12 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alburex Godkännandenr 50 g/l infusionsvätska ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
274. [PDF] Godkännande nr 38, 2016 (2016-10-25)
Läkemedelsverket informerar 2016/38 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Abacavir/Lamivudin Mylan MTnr 600 mg/300 ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs särskild ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
275. [PDF] Godkännande nr 1, 2015 (2015-01-15)
Läkemedelsverket informerar 2015/1 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Doxorubicin Agila Godkännandenr 2 mg/ml koncentrat ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
276. [PDF] Gk1 2017
Läkemedelsverket informerar 2017/1 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bartal ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. - (**) Läkemedlet ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
277. [PDF] Godkännande nr 4, 2013 (2013-02-08)
Läkemedelsverket informerar 2013/4 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Brufen Godkännandenr 400 mg brusgranulat 46807 Rx ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, - 2004:2, 2004:3 ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
278. [PDF] G42 2016
Läkemedelsverket informerar 2016/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Acetylsalicylsyra ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. (**) ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
279. [PDF] G26 2015
Läkemedelsverket informerar 2015/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Eafelb ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. Levothyroxine ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
280. [PDF] G5 2016
Läkemedelsverket informerar 2016/5 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Adrenalin ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. Calcipotriol/Betamethasone ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
Det finns flera resultatsidor: « Föregående ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... Nästa »
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 0 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 611 träffar
Igår 2 träffar
Senaste veckan 5 träffar
Senaste månaden 7 träffar
Senaste året 45 träffar
Språk:
English 3 träffar
Svenska 608 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 932 träffar
Webbsida 303 träffar
PDF 611 träffar
Word 16 träffar
Excel 1 träffar
PowerPoint 1 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 932 träffar
Övriga 611 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies