Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 16 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
1. [Word] Ansökan om import av narkotika
skickas till: registrator@lakemedelsverket.se eller Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Ansökan om införsel av narkotika - vid varje enskilt tillfälle enligt LVFS 2011:9 6 § - Importör Företag       Adress som narkotikan ska ...
Senast granskad 2018-12-12 Word
2. [Word] Ansökan om import av narkotika
skickas till: registrator@lakemedelsverket.se eller Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Ansökan om utförsel av narkotika - vid varje enskilt tillfälle enligt LVFS 2011:9 6 § - Exportör Företag       Adress som narkotikan ska ...
Senast granskad 2018-12-11 Word
3. [Word] Redovisning av beslag och destruktion av narkotika
25 § LVFS 2011:9 - Nationellt Forensiskt Centrum Organisationsnummer       Redovisningen avser år      Uppgiftslämnare       Telefon       E-postadress       - Beslag av narkotika Med undantag för ...
Senast granskad 2019-08-01 Word
4. [Word] Redovisning av beslag och destruktion av narkotika
LVFS 2011:9, 25§ - Polismyndighet       Organisationsnummer       Redovisningen avser år      Uppgiftslämnare       Telefon       E-post       - Substans Destruerad mängd Kilogram Gram Beslag ...
Senast granskad 2018-08-22 Word
5. [Word] Redovisning av beslag och destruktion av narkotika
LVFS 2011:9, 25§ - Nationellt Forensiskt Centrum       Organisationsnummer       Redovisningen avser år      Uppgiftslämnare       Telefon       E-post       - Substans Destruerad mängd Kilogram ...
Senast granskad 2016-05-12 Word
6. [Word] Redovisning av beslag och destruktion av narkotika
LVFS 2011:9, 25§ - Tullverket - Organisationsnummer       Redovisningen avser år      Uppgiftslämnare       Telefon       E-post       - Substans Destruerad mängd Kilogram Gram Beslag i väntan på ...
Senast granskad 2013-11-15 Word
7. [Word] Redovisning för hantering av narkotika
Kvartal:       - Företagsnamn:       Narkotikaansvarig: - Namnförtydligande:       Tel (till narkotikaansvarig):       E-post (till narkotikaansvarig):       Datum:       - Alla substanser ...
Senast granskad 2018-08-22 Word
8. [Word] Notification of change of labelling/package leaflet for nationally approved medicinal products
eller Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Ansökan om införsel, utförsel tillverkning, handel eller innehav av narkotika enligt LVFS 2011:9 - Ansökan avser: Införsel (5 §) Utförsel (5 §) Tillverkning (11 §) Handel (12 §) Innehav (14 ...
Senast granskad 2016-07-01 Word
9. [Word] Redovisningen skickas tillsammans med Läkemedelsverkets blankett
i excelformat till registrator@mpa.se - Redovisning av narkotikahantering - Kontaktuppgifter Namn på verksamhet Namn pà ... vilka flikar på Läkemedelsverkets blankett som fyllts i Narkotika Psykotropa Nationellt klassade (inklusive preparat i bilagan) ...
Senast granskad 2018-08-22 Word
10. [Word] Vagledning arsredovisning 2016-03-17.docx
Årsredovisning för hantering av narkotika Vägledning från Läkemedelsverket 2016-03-17 - Varför ska hantering av narkotika redovisas? - Läkemedelsverket hämtar årligen in uppgifter om bland annat lager, in- och utförsel samt innehav från de verksamheter ...
Senast granskad 2016-03-17 Word
11. [Word] Konsumentrapport om misstänkt biverkning av Läkemedel och Naturläkemedel
Rapporten skickas utskriven per post till: Läkemedelsverket Enheten för Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika Box 26 - 751 03 Uppsala Rapport om oönskad effekt på hälsan - av kosmetisk produkt - OBS! Vänligen fyll åtminstone i alla färgade ...
Senast granskad 2018-08-30 Word
12. [Word] Ansökan om partihandelstillstånd enligt LVFS 2013:2
Ansökan skickas till: Läkemedelsverket Inspektionen Box 26 751 03 Uppsala Ansökan om partihandelstillstånd enligt LVFS 2014:8 ... Narkotika Viss produkt (ange vilken):       Övrigt/annat, se bilaga nr:       - Lager på partihandelns ...
Senast granskad 2018-08-22 Word
13. [Word] Ansökan om partihandelstillstånd enligt LVFS 2013:2
Ansökan skickas till: Läkemedelsverket Inspektionen Box 26 751 03 Uppsala Ansökan om partihandelstillstånd enligt LVFS 2014:8 ... Narkotika Viss produkt (ange vilken):       Övrigt/annat, se bilaga nr:       - Lager på partihandelns ...
Senast granskad 2014-08-18 Word
14. [Word] Notification of change of labelling/package leaflet for nationally approved medicinal products
      Telefonnummer:       e-postadress:       Verksamhet: För vems räkning transiteras narkotika       - I vilket land inleds och avslutas transitering       - Transportsätt       - ...
Senast granskad 2018-08-22 Word
15. [Word] Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
Ansökan skickas till: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala eller registrator@lakemedelsverket.se - Ansökan om tillstånd att bedriva ... narkotika kommer att utfärdas - Ja - 1.9 Konsumenter kommer att erbjudas möjlighet till delbetalning - Ja - ...
Senast granskad 2019-01-10 Word
16. [Word] Årsredovisning Universitet/Högskola Narkotikainnehav
Blanketten skickas till: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Årsredovisning av narkotikainnehav - Vetenskapliga institutioner - Årsredovisning År:       ... Telefon             Postnummer Ort Telefax       ...
Senast granskad 2018-08-22 Word
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 0 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 16 träffar
Senaste året 1 träffar
Språk:
Svenska 16 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 940 träffar
Webbsida 303 träffar
PDF 619 träffar
Word 16 träffar
Excel 1 träffar
PowerPoint 1 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 940 träffar
Övriga 16 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies