Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 619 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
221. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Utvecklad tillsyn över - apoteksmarknaden Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2015-097352 ... narkotika samt tillhörande föreskrifter. Apoteken är även skyldiga att förhålla sig till en rad andra regelverk. Nämnas bör lag - (2002:160) om ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
222. [PDF] Bilaga2 Läkemedelsssakerhet 2013
approvals · authorisation · clinical trials · communication · competence · cosmetics - · dialogue · directives · efficacy · environment · evaluation ... narkotika och olagliga läkemedel · inspektioner av läkemedelstillverkare, partihandlare, apotek ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
223. [PDF] Folder vet tidning veterinarkogressen november 2016-1
approvals · authorisation · clinical trials · - communication · competence · cosmetics - · dialogue · directives · efficacy · environ- ment · evaluation · guidelines · harmonisa- tion ... narkotika samt tillsyn av tillverkare och produkter - inom det ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
224. [PDF] Behandling vid alkoholabstinens - ny rekommendation
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL ... narkotika- klassade läkemedel används. Sammanfattning Vid abstinensbehandling är bensodiazepiner förstahandsalternativet. Bensodiazepiner är den enda preparatgrupp med · dokumenterad effekt vid ospecifika ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
225. [PDF] Forskrivning-av-licensläkemedel-2012
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting ... Narkotika Livsmedel 14 1. Licensansökningar för humana - licensläkemedel - I detta kapitel presenteras de bakomliggande faktorer som - Läkemedelsverket efter ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
226. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Innovationsfrämjande aktiviteter inom - och utom Läkemedelsverkets förordning - (2007:1205) med instruktion för - Läkemedelsverket ... narkotika och vissa - andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
227. [PDF] Hslfs-fs 2015 36
1 Gemensamma författningssamlingen - avseende hälso- och sjukvård, - socialtjänst, läkemedel ... narkotika att rubriken till föreskrifterna samt 1-3 §§ ska ha följande lydelse. Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
228. [PDF] Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek, konsolidering
informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot - den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar ... narkotika m.m. 14 § Odenaturerad teknisk sprit, narkotika samt särskilda läkemedel som anges i bilaga 8 i - Läkemedelsverkets ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
229. [PDF] Godkännanden nr 22, 2019 (2019-06-26)
Läkemedelsverket informerar 2019/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atosiban Accord MTnr 6,75 mg injektionsvätska, lösning ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning ...
Senast granskad 2019-06-27 PDF
230. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 5 2017
aa approvals · authorisation · clinical trials · communication · competence · cosmetics · dialogue · directives · efficacy · environment · evaluation · guidelines · harmonisation ... narkotika- klassats i Sverige, har dock antalet patienter som fått ...
Senast granskad 2019-03-06 PDF
231. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 3 2018
· communication · competence · cosmetics · dialogue · directives · efficacy · environment · evaluation · guidelines ... narkotika. Narkotika- klassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018 (se förord- ningen (1992:1554) om kontroll av narkotika efter ...
Senast granskad 2018-11-28 PDF
232. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 6 2011
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 22 · nummer 6 · december 2011 Läkemedelsbehandling av hepatit ... narkotika - Recept på narkotiska läkemedel, förteckning II och III, får - itereras förutsatt att förskrivaren ...
Senast granskad 2012-01-20 PDF
233. [PDF] G20 2019
Läkemedelsverket informerar 2019/20 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Betahistine ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. - Espikur ...
Senast granskad 2019-06-13 PDF
234. [PDF] Info från LV nr 5 2011 webb
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 22 · nummer 5 · oktober ... narkotika änd- rades den 1 april i år fick Läkemedelsverket utökad rätt att - utfärda föreskrifter. Som en följd av detta har Läkemedels- verket omarbetat ...
Senast granskad 2011-10-27 PDF
235. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 6 2016
aa Information från Läkemedelsverket Årgång 27 · nummer 6 · december 2016 approvals · authorisation · clinical trials · communication ... narkotika, dopningsmedel och vapen. Tillförlit- lig statistik över antibiotika som privatimporteras via nätin- ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
236. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 2 2012
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 23 · nummer 2 · april 2012 Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk ... narkotika samt tillstånds- givning för apoteksverksamhet. Inom Läkemedelsverkets - organisation finns också ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
237. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 5 2010
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 21 · nummer 5 · oktober 2010 Diagnostik, behandling och ... narkotika- klassade läkemedel. Läkemedelsverket beslutade den 8 juni 2010 om en ändring i - föreskriften om förordnande ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
238. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 1 2012
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 23 · nummer 1 · februari 2012 Var vaksam pà ... narkotika. - Tre försändelser innehöll cyproheptadin, en allergi- · medicin med sömngivande effekt. På en av förpackning- arna angavs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
239. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 1 2015
Information från Läkemedelsverket Årgång 24 · supplement · september 2013 www.lakemedelsverket.se Information ... narkotika (se - LVFS 2014:11). Från den 16 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
240. [PDF] Godkännande nr 8, 2015 (2015-03-03)
Läkemedelsverket informerar 2015/8 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amorest 28 Godkännandenr 250 mikrogram/35 mikrogram ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2015-03-03 PDF
Det finns flera resultatsidor: « Föregående ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... Nästa »
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 0 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 619 träffar
Senaste veckan 3 träffar
Senaste månaden 9 träffar
Senaste året 48 träffar
Språk:
English 3 träffar
Svenska 616 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 940 träffar
Webbsida 303 träffar
PDF 619 träffar
Word 16 träffar
Excel 1 träffar
PowerPoint 1 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 940 träffar
Övriga 619 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies