Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 619 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
261. [PDF] Godkännanden nr 14, 2019 (2019-04-17)
Läkemedelsverket informerar 2019/14 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Abriff K-haler MTnr 50 mikrogram/5 mikrogram ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2019-04-18 PDF
262. [PDF] G12 2019
Läkemedelsverket informerar 2019/12 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amlodipin ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. Everolimus ...
Senast granskad 2019-04-03 PDF
263. [PDF] Godkännanden nr 9, 2019 (2019-03-13)
Läkemedelsverket informerar 2019/9 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Equibactin vet. MTnr 250 mg/g + 50 ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs särskild ...
Senast granskad 2019-03-13 PDF
264. [PDF] Godkännanden nr 28, 2013 (2013-08-30)
Läkemedelsverket informerar 2013/28 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Diklofenak Novartis Godkännandenr 140 mg medicinskt plåster ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning ...
Senast granskad 2013-08-30 PDF
265. [PDF] Godkännanden nr 26, 2013 (2013-08-09)
Läkemedelsverket informerar 2013/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Antikonstad Godkännandenr 0,03 mg/3 mg filmdragerad ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning ...
Senast granskad 2013-08-09 PDF
266. [PDF] G47 2018
Läkemedelsverket informerar 2018/47 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Creon ... narkotika enligt förteckning V, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. Valganciclovir ...
Senast granskad 2018-12-27 PDF
267. [PDF] Läkemedel vid adhd - behandlingsrekommendation
IN FO R M AT I O N FR Å N L Ä K EM ... narkotika). Patientens och eventuell vårdnadsha- vares preferenser vad gäller medicinering bör också vägas in. För optimal effekt behövs individuell finjustering genom systematisk värdering av förhållandet ...
Senast granskad 2016-04-14 PDF
268. [PDF] Godkännande nr 42, 2018 (2018-11-21)
Läkemedelsverket informerar 2018/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atazanavir STADA MTnr 150 mg kapsel, hård ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild ...
Senast granskad 2018-11-22 PDF
269. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 5 2015
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 24 · supplement · september 2013 www.lakemedelsverket.se Information ... narkotika i seminarier om e-cigaretter respektive pirat- kopierade läkemedel, frågor som är aktuella och intresserar ...
Senast granskad 2016-01-12 PDF
270. [PDF] Intravenös vätskebehandling till barn, bakgrundsdokument
1 BA KG RU N D S D O K UM EN TAT I O N Texter ... Narkotika, nikotin, fentiazin, karbamazepin - och tricycliska andtidepressiva ökar ADH-utsöndringen, - medan desmopressin, oxytocin och prostaglandinsyntes- hämmare har en renal direktverkan. Selektiva ...
Senast granskad 2018-09-29 PDF
271. [PDF] Läkemedelsverkets-arsredovisning-2017
Läkemedelsverkets årsredovisning 2017 Läkemedelsverkets - årsredovisning 2017 Dnr: 1.1.2-2018-014051 Läkemedelsverkets ... narkotika. Tillsynen syftar till att produkterna som finns på marknaden ska - vara säkra och effektiva. Nära kopplat till ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
272. [PDF] Smärtlindring i livets slutskede - bakgrundsdokumentation
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL sv ... narkotika), kognitiv svikt. - Idag sker en vidare utveckling i internationellt samarbete i - syfte att kunna jämföra patientpopulationer, också interna- tionellt. Liknande utvecklingslinjer bör kunna ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
273. [PDF] Godkännande nr 21, 2012 (2012-06-21)
informerar 2012/21 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Desloratadine Medimpex Godkännandenr 5 mg filmdragerad tablett ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
274. [PDF] Godkännanden nr 22 (2010-07-02)
Läkemedelsverket informerar 2010/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Glucos Baxter Viaflo Godkännandenr 100 mg ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, - 2004:2, 2004:3 ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
275. [PDF] Godkännanden nr 3, 2014 (2014-01-29)
Läkemedelsverket informerar 2014/3 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Carenoxin Godkännandenr 5 mg depottablett 48511 Rx ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
276. [PDF] Godkännanden nr 12 (2014-04-04)
Läkemedelsverket informerar 2014/12 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alburex Godkännandenr 50 g/l infusionsvätska ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
277. [PDF] Godkännanden nr 42, 2011 (2011-12-27)
Läkemedelsverket informerar 2011/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atorstad Godkännandenr 10 mg filmdragerad tablett 42886 ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
278. [PDF] Godkännanden nr 1, 2012 (2012-01-23)
Läkemedelsverket informerar 2012/1 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amoxicillin Glob Limited Godkännandenr 250 mg kapsel ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
279. [PDF] Godkännande nr 24, 2014 (2014-07-30)
Läkemedelsverket informerar 2014/24 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Adport Godkännandenr 2 mg kapsel, hård 49111 ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. Vid förskrivning krävs särskild ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
280. [PDF] G30 2014
Läkemedelsverket informerar 2014/30 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Adaxio ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning krävs särskild receptblankett. Pentiro Godkännandenr ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
Det finns flera resultatsidor: « Föregående ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... Nästa »
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 0 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 619 träffar
Senaste veckan 3 träffar
Senaste månaden 9 träffar
Senaste året 48 träffar
Språk:
English 3 träffar
Svenska 616 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 940 träffar
Webbsida 303 träffar
PDF 619 träffar
Word 16 träffar
Excel 1 träffar
PowerPoint 1 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 940 träffar
Övriga 619 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies