Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 940 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
521. [PDF] Godkännanden nr 23, 2010 (2010-07-09)
Läkemedelsverket informerar 2010/23 - GODKÄNDA LÄKEMEDEL Azitromax Godkännandenr 2 g depotgranulat till oral ... narkotika enligt förteckning IV, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 1997:12 ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4, 2002:4, ...
Senast granskad 2010-07-09 PDF
522. [PDF] LVFS 2009 9 konsoliderad tom HSLF FS 2018 57
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel - vid öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte ... narkotika m.m. 14 § Odenaturerad teknisk sprit, narkotika samt särskilda läkemedel som anges i bilaga ...
Senast granskad 2018-12-10 PDF
523. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 2 2018
2 L EDA R S IDA Information från Läkemedelsverket - Box 26, 751 03 Uppsala - Telefon ... narkotika - samt olaglig läkemedelshantering. Läkemedelsverket ger också - tillstånd till och utövar tillsyn över svensk apoteksverksamhet. Under åren har ...
Senast granskad 2018-10-16 PDF
524. [PDF] Läkemedelssäkerhet 2013
approvals · authorisation · clinical trials · communication · competence · cosmetics - · dialogue · directives · efficacy · environment ... narkotika och olagliga läkemedel · inspektioner av läkemedelstillverkare, partihandlare, apotek och receptfri ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
525. [PDF] Hslf-fs 2018 26
1 Gemensamma författningssamlingen - avseende hälso- och sjukvård, - socialtjänst, läkemedel ... narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrif- ter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. 4. Läkemedlets fullständiga kvalitativa och kvantitativa ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
526. [PDF] Info-fr-LV-nr-5-2017-Tullbeslag-pekar-pa-stora-problem-med-missbruk-av-tramadol
4 · IN FO R M AT I O N FR Å N L Ä K EMED EL SV ER K E ... narkotika- klassats i Sverige, har dock antalet patienter som fått tramadol - förskrivet nära nog halverats. Istället förskrivs numera i högre - utsträckning oxikodon. Under perioden 2006-2015 ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
527. [PDF] Analys av läkemedelssubstanser i ett urval produkter som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax ... narkotika och olaglig - läkemedelshantering (KNOL), Läkemedelsverket (LV) ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
528. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Agenda 2030 Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1.2-2017-004183 Datum ... narkotika samt olaglig - läkemedelshantering. Tillsynsverksamhet innebär bland annat kontroll av god tillverknings- sed (Good manufacturing practise, GMP) hos alla tillverkare/distributörer; ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
529. [PDF] Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården
Möjligheter inom ramen för dagens rättsliga regleringar Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid ... narkotika bör enligt rekommendationerna ha naloxon nära till hands för att kunna agera vid en överdos. Det förutsätter att personen ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
530. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Hur Läkemedelsverkets verksamhet kan - bidra till att uppnå mål i Agenda 2030 ... narkotika. Utöver detta ska LV även - stödja forskning och innovation samt minska miljöpåverkan av produkterna inom - ansvarsområdet. LV har möjlighet att påverka ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
531. [PDF] Ökad kunskap om riskerna med olaga försäljning av produkter som faller inom Läkemedelsverkets ansvarsområde
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax ... Narkotika och Kosmetik och Hygien Produkter. Uppdraget Regeringen har via Läkemedelsverkets ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
532. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Utvecklad tillsyn över - apoteksmarknaden Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2015-097352 ... narkotika samt tillhörande föreskrifter. Apoteken är även skyldiga att förhålla sig till en rad andra regelverk. Nämnas bör lag - (2002:160) om ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
533. [PDF] Bilaga2 Läkemedelsssakerhet 2013
approvals · authorisation · clinical trials · communication · competence · cosmetics - · dialogue · directives · efficacy · environment · evaluation ... narkotika och olagliga läkemedel · inspektioner av läkemedelstillverkare, partihandlare, apotek ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
534. [PDF] Folder vet tidning veterinarkogressen november 2016-1
approvals · authorisation · clinical trials · - communication · competence · cosmetics - · dialogue · directives · efficacy · environ- ment · evaluation · guidelines · harmonisa- tion ... narkotika samt tillsyn av tillverkare och produkter - inom det ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
535. [PDF] Behandling vid alkoholabstinens - ny rekommendation
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL ... narkotika- klassade läkemedel används. Sammanfattning Vid abstinensbehandling är bensodiazepiner förstahandsalternativet. Bensodiazepiner är den enda preparatgrupp med · dokumenterad effekt vid ospecifika ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
536. [PDF] Forskrivning-av-licensläkemedel-2012
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting ... Narkotika Livsmedel 14 1. Licensansökningar för humana - licensläkemedel - I detta kapitel presenteras de bakomliggande faktorer som - Läkemedelsverket efter ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
537. [PDF] Rapport från Läkemedelsverket
Innovationsfrämjande aktiviteter inom - och utom Läkemedelsverkets förordning - (2007:1205) med instruktion för - Läkemedelsverket ... narkotika och vissa - andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
538. [PDF] Hslfs-fs 2015 36
1 Gemensamma författningssamlingen - avseende hälso- och sjukvård, - socialtjänst, läkemedel ... narkotika att rubriken till föreskrifterna samt 1-3 §§ ska ha följande lydelse. Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
539. [PDF] Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek, konsolidering
informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot - den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar ... narkotika m.m. 14 § Odenaturerad teknisk sprit, narkotika samt särskilda läkemedel som anges i bilaga 8 i - Läkemedelsverkets ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
540. [PDF] Godkännanden nr 22, 2019 (2019-06-26)
Läkemedelsverket informerar 2019/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atosiban Accord MTnr 6,75 mg injektionsvätska, lösning ... narkotika enligt förteckning II, Läkemedelsverkets - föreskrifter (LVFS 2011:9) om förteckningar över narkotika. - Vid förskrivning ...
Senast granskad 2019-06-27 PDF
Det finns flera resultatsidor: « Föregående ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... Nästa »
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 0 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 940 träffar
Senaste veckan 6 träffar
Senaste månaden 28 träffar
Senaste året 99 träffar
Språk:
English 3 träffar
Svenska 937 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 940 träffar
Webbsida 305 träffar
PDF 617 träffar
Word 16 träffar
Excel 1 träffar
PowerPoint 1 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 940 träffar
Övriga 798 träffar
Allmänhet 80 träffar
Företag 101 träffar
Hälso- & sjukvård 67 träffar
Press 59 träffar
Apotek & Handel 54 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies