Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 15 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
1. [Webbsidor] Långvarig restsituation för Ketalar injektionsvätska - Läkemedelsverket
Långvarig restsituation för Ketalar injektionsvätska - den 20 februari 2014 - En långvarig restsituation för båda styrkorna av Ketalar (ketamin) injektionsvätska kommer uppstå inom kort. Orsaken är en försenad fabriksflytt och nästa leverans av ...
Publiceringsdatum 2014-02-20 Webbsidor | Målgrupp:
2. [Webbsidor] Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden - Läkemedelsverket
I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda ... Ketalar injektionsvätska - den 20 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL] En långvarig restsituation ...
Publiceringsdatum 2011-01-02 Webbsidor
3. [PDF] Godkännanden nr 8, 2016 (2016-03-04)
Läkemedelsverket informerar 2016/8 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Etoricoxib Teva MTnr 30 mg filmdragerad tablett ... Ketalar (Pfizer AB). Godkända indikationer: Se produktresumé. Hållbarhet: 3 år Förpackningar: - 10 mg/ml - Ampull, 5 x 5 ml - Ampull, 10 ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
4. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 3 2014
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 24 · supplement · september 2013 www.lakemedelsverket.se Information ... (Ketalar) oralt 3-5 mg/kg 35-45 minuter nasal spray (
Senast granskad 2018-08-22 PDF
5. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 6 december 2007
1 Information från Läkemedelsverket NN:2004 Farmakologisk behandling av neuropatisk - smärta - ny rekommendation ... 9 Neuropatisk smärta utmärks ... ketalar vid flera NPS. Den gemensamma risken med alla NMDA-an- tagonister är deras centralnervösa ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
6. [PDF] Information från Läkemedelsverket Supplement 1, 2005 - Veterinär nr
1 Information från Läkemedelsverket NN:2004 Hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och - katt - behandlingsrekommendation ...5 Även om debuten av kliniska sjukdomstecken ... (Ketalar /S, N/; Ketaminol vet /S/) hämmar glutamats NMDA-receptorer analgetiskt ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
7. [PDF] Smärtbehandling hos hund och katt - bakgrundsdokumenation
28 Information från Läkemedelsverket Supplement 1:2005 Smärtbehandling hos hund och katt - Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation ... (Ketalar /S, N/; Ketaminol vet /S/) hämmar glutamats NMDA-receptorer analgetiskt ...
Senast granskad 2009-03-19 PDF
8. [PDF] Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - bakgrundsdokumentation
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL sv er k e t 3 : 2014 · 23 ba kg ... (Ketalar) har en måttlig - till god smärtlindrande och sederande effekt utan att ha - andningsdeprimerande effekt (53-55). Säkerhetsprofilen - har gjort läkemedlet till ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
9. [PDF] Smärtlindring i livets slutskede - bakgrundsdokumentation
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL sv ... Ketalar 10, 50 mg/mL. Ge 5 mg bolus, kan upprepas, psykotropa biverkningar begränsar. Referenser 1. Haugen DF, Hjermstad MJ, et al. Assessment and classification of can- cer breakthrough pain: A systematic ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
10. [PDF] Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument
In fo r m at I o n fr å n L ä k emed eL sv er k e t 3 : 2014 · 9 k ... (Ketalar) oralt 3-5 mg/kg 35-45 minuter nasal spray (
Senast granskad 2014-05-12 PDF
11. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 6 2010
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 21 · nummer 6 · december 2010 Smärtlindring i livets ... Ketalar 10, 50 mg/mL. Ge 5 mg bolus, kan upprepas, psykotropa biverkningar begränsar. Referenser 1. Haugen DF, Hjermstad MJ, ...
Senast granskad 2011-01-10 PDF
12. [PDF] Beslut: nya LMP utbytbarhetslista
Beslut fattades: - Beslut träder ikraft: 27 juni 2016 - 30 juni 2016 Nya ... Ketalar, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Pfizer AB Ny (New) Ketamin Abcur, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Abcur AB, Ny (New) Ketamin Injektionsvätska 50 mg/ml Ketalar, 50 ...
Senast granskad 2016-06-27 PDF
13. [PDF] Godkännanden nr 4, 2014 (2014-02-05)
Läkemedelsverket informerar 2014/4 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Libeo Godkännandenr 10 mg tuggtablett för hund ... Ketalar 10 mg/ml injektionsvätska, lösning 50 mg/ml injektionsvätska, lösning Datum för godkännande: 2014-01-30 Innehavare av godkännande ...
Senast granskad 2014-02-06 PDF
14. [PDF] Bakgrundsdokumentation - dosering av antibiotika till gris
Bakgrund Dosering av antibiotika för att få en optimal terapi är för- enad med frågorna hur mycket ... ketal diarré. Svindysenteri är en allvarlig diarrésjukdom som - orsakas av spiroketen Brachyspira hyodysenteriae, en skruv- formad långsamväxande ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
15. [PDF] Information från Läkemedelsverket supplement 1 2012
www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 23 · supplement 1 · september 2012 approvals · authorisation · clinical trials ... ketal diarré. Svindysenteri är en allvarlig diarrésjukdom som - orsakas av spiroketen Brachyspira ...
Senast granskad 2012-09-18 PDF
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 2 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 15 träffar
Språk:
Svenska 15 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 15 träffar
Webbsida 2 träffar
PDF 13 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 15 träffar
Övriga 14 träffar
Allmänhet 1 träffar
Företag 1 träffar
Hälso- & sjukvård 1 träffar
Apotek & Handel 1 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies