Sökresultat

Hjälp & tips
Din sökning gav 11 träffar. Sortera träffar efter: Relevans | Datum
1. [PDF] BPSD bakgrund webb bokmärken
5:2008 25 Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation ... Läkemedelsbehandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid - Demenssjukdom "BPSD" - Bakgrundsdokumentation Översikt, definition och symtombild Malgorzata Szmidt ...
Senast granskad 2013-08-19 PDF
2. [PDF] BPSD-rek webb bokmärken
Information från Läkemedelsverket 5:2008 15 Läkemedelsbehandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom - BPSD Sammanfattande praktiska rekommendationer 1. Utredning/kartläggning av symtom, tänkbara orsaker och utlösande moment samt ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
3. [PDF] Info fr LV 2008-5
1 Information från Läkemedelsverket NN:2004 ÅrgÅng 19 · nummer 5 ... och tillbud! ... 13 Säkra och ändamålsenliga medicintekniska produkter förutsätter att hälso- och sjukvården rapporterar olyckor och tillbud till tillverkaren. biverkningsnytt ... ...
Senast granskad 2009-03-19 PDF
4. [Webbsidor] Konventionella antipsykotiska läkemedel förenade med ökad dödlighet hos äldre dementa patienter - Läkemedelsverket
läkemedel förenade med ökad dödlighet hos äldre dementa patienter - den 28 november 2008 - Vid ordination av ... har nu utrett konventionella antipsykotiska läkemedel, och bedömer att även dessa är förenade ...
Publiceringsdatum 2008-11-28 Webbsidor | Målgrupp:
5. [Webbsidor] Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden - Läkemedelsverket
Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden - I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan. - Antal nyheter: 2369 - ...
Publiceringsdatum 2011-01-02 Webbsidor
6. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 4 2009
biverkningar 2008 Under 2008 tog Läkemedelsverket emot 4739 - rapporter om biverkningar från den svenska häl- so- och sjukvården. sid 37 EU-rekommendationer om - antivirala läkemedel vid - A/H1N1-pandemi sid 6 Den nya influensan A/H1N1 - ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
7. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 3 2009
Tibolon är fortsatt kontraindicerat - till kvinnor med tidigare bröstcancer LIBERTATE-studien visar att ... och - njurfunktionsnedsättning sid 28 Fler läkemedel i NPL Det nationella produktregistret för läkemedel - (NPL) innehåller ...
Senast granskad 2009-06-09 PDF
8. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 7-8, 2002
F R Å N L Ä K E M E D E L S V ... dementa patienter. Trettioen av - vårdcentralerna svarade och de vanligaste frågorna - var: När bör kolinesterashämmare sättas ut? - Hur följer man på bästa sätt upp behandlingen? - Vilka skillnader finns mellan de ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
9. [PDF] Farmakologisk behandling av kognitiv störning vid Alzheimers sjukdom - Bakgrundsdokumentation
Demenssjukdomar - definition, indelning och förekomst Elisabet Londos Bakgrund Demens är en deskriptiv term som kommer från latinets "de mens" - utan sinne - och som syftar - på en förvärvad nedsättning i intellektuella förmågor och som antas vila på ...
Senast granskad 2013-08-19 PDF
10. [PDF] Information från Läkemedelsverket, årgång 20, supplement 1, september/oktober 2009
Läkemedelsverket Årgång 20 · supplement 1 · september/oktober 2009 Behandling med NSAID till nötkreatur, får, get och gris - ny rekommendation NSAID kan användas vid olika sjukdomstillstånd hos nötkreatur, får, get och gris, antingen som ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
11. [PDF] Information från Läkemedelsverket nr 6;2008
Information från Läkemedelsverket Läkemedelsverkets ... och med den 1 december 2008 är förskrivningsrätten för narkotikaklassade ... läkemedlet som registrerats för - försäljning. Läkemedelsbehandling av kronisk - hepatit c hos vuxna och barn ...
Senast granskad 2018-08-22 PDF
 

Läkemedelsfakta

Din sökning gav 0 träffar i Läkemedelsfakta

I Läkemedelfakta kan du söka fram godkända substanser och läkemedel.

Filtrera sökresultat

Ändrat:
Visa alla 11 träffar
Språk:
Svenska 11 träffar
Dokumenttyp:
Visa alla dokument 11 träffar
Webbsida 2 träffar
PDF 9 träffar
Målgrupp:
Visa alla målgrupper 11 träffar
Övriga 10 träffar
Hälso- & sjukvård 1 träffar
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies