Cerazette (desogestrel)

Obs, arkiverad monografi. Cerazette är ett nytt s k minipiller som innehåller gestagenet desogestrel, vilket ingår i de tidigare registrerade kombinerade p-pillren Desolett och Mercilon. (Tryckt version: 1998;9(2)).

Obs, arkiverad monografi

Sammanfattning

Cerazette är ett nytt s k minipiller som innehåller gestagenet desogestrel, vilket ingår i de tidigare registrerade kombinerade p-pillren Desolett och Mercilon. Cerazette innehåller 75 µg desogestrel, vilket är halva den dos som ingår i de kombinerade p-pillren. Den valda dosen leder till så gott som fullständig hämning av ägglossningen, vilket skiljer Cerazette från tidigare registrerade minipiller. Den uttalade hämningen av ovarialfunktionen förorsakar lägre östradiolnivåer än med jämförelsepreparatet Follistrel. Detta kan vara en förklaring till ett något avvikande biverkningsmönster, med mer humörsvängningar, nedstämdhet och acne än med jämförelsepreparatet. Blödningsmönstret under Cerazettebehandling är mer variabelt än med Follistrel med mer såväl tätare som glesare blödningar. Efter några månaders behandling tenderar blödningarna att bli glesare. Den kontraceptiva effekten är numeriskt något bättre än med Follistrel men inte statistiskt signifikant skild. Pearl index (antalet graviditeter/100 kvinnoår) var i de kliniska studierna 0,52.

Indikation

Antikonception.

Läkemedelsverkets värdering

Cerazette är ett intressant alternativ till tidigare godkända gestagenpreparat avsedda för antikonception.

 

 
 

Cerazette (desogestrel)

ATC-kod: G03AC09
Form, styrka:
Tabletter 75 µg
Tillståndsinnehavare:
Organon AB
Godkännandeprocedur:
Nationellt godkännande
Godkännandedatum för ny indikation:
12 december 1997
Monografins publiceringsdatum:
23 mars 1998
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 1998;9(2). ISSN 1101-7104.

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies