Kvartalsvis redovisning av biverkningsrapporter upphör

Läkemedelsverket har tidigare producerat och distribuerat kvartalsvisa sammanställningar av biverkningsrapporter registrerade i den nationella biverkningsdatabasen BiSi.

Från november 2017 hänvisar Läkemedelsverket till den Europeiska biverkningsdatabasen EudraVigilance (EV), där svenska biverkningsrapporter finns tillgängliga och sökbara.

Länk till databasen EudraVigilance

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies