Behandling av akne

Här finner du behandlingsrekommendationen om behandling av akne och tillhörande material. Tryckt version: 2014:(25)4.


 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Behandling av akne - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2014;25(4):15–24.

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2014;25(4):sida–sida.

 

  PowerPoint-presentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2014:(25)4 

 

Huvudbudskap

Rekommendationer i sammanfattning

  • Lokalbehandling är grunden för all aknebehandling och ska alltid ges, utom vid peroral isotretinoinbehandling.
  • Vid komedoakne är adapalen förstahandspreparat (rekommendationsgrad A). Vid mild papulopustulös akne är bensoylperoxid, adapalen och azelainsyra förstahandspreparat (rekommendationsgrad B).
  • Vid medelsvår papulopustulös akne är kombinationen bensoylperoxid-adapalen förstahandspreparat (rekommendationsgrad A). Kombinationen bensoylperoxid-klindamycin är andrahandspreparat (rekommendationsgrad A).
  • Vid medelsvår papulopustulös akne och otillräcklig effekt av enbart lokalbehandling samt vid svår papulopustulös akne, kan tidsbegränsad peroral antibiotikabehandling ges (tetracyklin/lymecyklin i tre månader, upprepas högst en gång) som tillägg till lokalbehandling (rekommendationsgrad B). För kvinnor med behov av antikonception kan alternativt kombinerade hormonella medel med effekt på akne läggas till (rekommendationsgrad B).
  • Fortsatt behandling med topikal terapi (adapalen alternativt kombinationen bensoylperoxid-adapalen) efter avslutad peroral antibiotikabehandling är avgörande för att förebygga återfall (rekommendationsgrad A) och kan fortsätta under lång tid.
  • I svåra fall samt om otillräcklig effekt av högst två tremånaders behandlingsperioder med perorala antibiotika plus lokalbehandling, skriv remiss till hudläkare för ställningstagande till isotretinoin (rekommendationsgrad B).
  • Vid svår nodulär/nodulocystisk akne, skriv snarast remiss till hudläkare för ställningstagande till isotretinoin (rekommendationsgrad D).

Viktiga budskap angående peroral antibiotikabehandling av akne

  • Behandling med bredspektrumantibiotika, som doxycyklin/tetracyklin/lymecyklin, medför ökad kolonisation/selektion av multiresistenta tarmbakterier. Förekomsten av sådana bakterier ökar kontinuerligt i befolkningen.
  • En medicinsk bedömning ska göras före insättande av antibiotika. Vid indikation för antibiotikabehandling ska rekommenderad dos och behandlingstid användas. Hög total antibiotikaexponering ger sannolikt större risk för påverkan på tarmens mikrobiota (den normala tarmfloran). Antibiotikabehandling bidrar till ökad resistensutveckling hos Propionibacterium acnes (P. acnes). En stor andel aknepatienter är koloniserade med erytromycin- och klindamycinresistenta (50 %) och tetracyklinresistenta (20 %) P. acnes. Kombinationsbehandling med bensoylperoxid och topikala antibiotika minskar risken för resistensutveckling hos P. acnes. Egenmedicinering med antibiotika ska undvikas.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies