Antikonception

Här finner du behandlingsrekommendationen om antikonception och tillhörande material. Tryckt version: 2014:(25)2.

 

 Behandlingsrekommendation

Referens: Antikonception – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):14–28.

 

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):sida–sida.

 

 Powerpoint-presentation

 

  Riskfaktorer för VTE, checklista från EMA

En översättning av en checklista framtagen av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i samband med en omfattande genomgång 2013 av risken för venös tromboembolism (VTE) vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel.

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2014:(25)2

 

 

Den 16–17 oktober 2013 höll Läkemedelsverket ett expertmöte om antikonception för att uppdatera de behandlingsrekommendationer som publicerades 2005.

De nya rekommendationerna är framtagna i konsensus och är så långt som möjligt baserade på evidens, annars på beprövad erfarenhet. De vänder sig till barnmorskor och läkare som arbetar med preventivmedelsrådgivning.

Eftersom de flesta preventivmetoder riktar sig till kvinnor och ingen ny manlig preventivmetod har tillkommit är rekommendationerna i huvudsak fokuserade
på kvinnan.

Behandlingsrekommendationerna är baserade på bakgrundsdokument, som innehåller vetenskaplig bakgrund och referenser avseende de olika delarna av området antikonception.

Inledning

Preventivmedelsrådgivning

Preventivmedelsrådgivning syftar till att förhindra oönskad graviditet och bevara fertiliteten fram till dess att graviditet
är aktuell, samt att främja sexuell och reproduktiv hälsa.

Målet är att kvinnan blir nöjd med sin metod och använder den korrekt och konsekvent. Kvinnans aktuella livssituation
och tidigare erfarenhet av preventivmedel ska beaktas liksom hennes förväntningar på preventivmetoden. Information om fertilitet, menstruationscykel och om hur olika preventivmetoder fungerar bör anpassas till kvinnans ålder och förkunskaper. Kvinnan ska få information om möjliga biverkningar och om eventuella positiva hälsoeffekter av preventivmetoden.

Rådgivningsbesöket är ett bra tillfälle att samtala kring relationer, sexualitet, risktagande och framtida fertilitet, samt att erbjuda provtagning för sexuellt överförbara infektioner (STI). Kondom bör rekommenderas som komplement till annan preventivmetod vid nya och/eller tillfälliga sexuella kontakter, vilket bör diskuteras vid rådgivning. Innan kvinnan lämnar mottagningen bör samtalet sammanfattas och återkopplas till henne, och uppföljningsbesök erbjudas. Om kvinnan önskar kan hennes partner vara med vid rådgivningsbesöket.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies