Apotek

Apoteken fyller en viktig roll för folk- och djurhälsan. Kunskap om såväl specifika produkter och relevanta regelverk bidrar till en säker läkemedelsanvändning.

För dig på apotek

På apotekssidorna finns information som kan vara av relevans för dig som driver apoteksverksamhet eller arbetar på apotek. Till exempel finns här en sammanställning över gällande regelverk för apotek (se Regelverk för apotek) och samlade ingångar till information om olika produkter som kan tillhandahållas på apotek (se Produkter på apotek) samt information om apoteksdrift och tillstånd.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev "Information till apotek" och ta del av nyttig information om regelverk och andra frågor som är relevanta för apotek.

 Information till apotek

Senaste nytt

 

Nytt e-formulär för anmälan av ny läkemedelsansvarig
Publicerad 2019-10-16

Läkemedelsverket lanserar ett e-formulär för anmälan av ny läkemedelsansvarig. E-formuläret kommer underlätta både för anmälaren och för Läkemedelsverket. När anmälan skickats in kommer en bekräftelse på att anmälan mottagits av Läkemedelsverket att skickas till de e-postadresser som angivits i anmälan.

När Läkemedelsverket sedan registrerat ny läkemedelsansvarig kommer precis som tidigare en bekräftelse att skickas ut till tillståndshavaren och till läkemedelsansvarig.

E-formuläret lanseras den 16 oktober 2019 och ersätter den tidigare blanketten.   

 Till blanketter för apotek

 

Olika typer av apotek

Öppenvårdsapotek

Öppenvårdsapotek är de apotek som bedriver detaljhandel med läkemedel till allmänheten, till förskrivare och till sjukvården. Ett öppenvårdsapotek kan ha tillstånd att bedriva maskinell dosverksamhet (dosapotek).

Sjukhusapotek

Sjukhusapotek tillgodoser läkemedelsförsörjningen till eller inom ett sjukhus. Ett sjukhusapotek kan antingen drivas helt av vårdgivaren, av ett öppenvårdsapotek eller av en partihandlare.

 Läs mer om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Extemporeapotek

Extemporeapotek är ett apotek som har tillstånd att tillverka läkemedel för enstaka tillfällen, till exempel lagerberedningar och rikslicenser.

 Läs mer om rikslicenser

Apoteksfrågor hos andra aktörer

Läkemedelsverket är den myndighet som ger tillstånd och utövar tillsyn av varje enskilt apotek. En rad frågor och regelverk inom apoteksverksamheten hanteras dock av andra myndigheter och aktörer än Läkemedelsverket.

Apoteksfrågor hos andra aktörer

 


 
 

Mest efterfrågat

 

Blanketter

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies