Apotek

Läkemedelsverket bedömer ansökningar och utfärdar tillstånd för detaljhandel med läkemedel till konsument (apotekstillstånd). Apoteken fyller en viktig roll för Sveriges folk- och djurhälsa och det är därför avgörande att varje apoteksaktör förstår och kan tillämpa alla de regelverk som gäller för denna typ av verksamhet.

Det finns efter omregleringen olika typer av apotek:

  • Öppenvårdsapotek är de apotek som bedriver detaljhandel med läkemedel till allmänheten, till förskrivare och till sjukvården.
  • Sjukhusapotek tillgodoser läkemedelsförsörjningen till eller inom ett sjukhus. Ett sjukhusapotek kan antingen drivas helt av vårdgivaren, av ett öppenvårdsapotek eller av en partihandlare.
  • Extemporeapotek är ett apotek som har tillstånd att tillverka läkemedel för enstaka tillfällen.


Läkemedelsverket är den myndighet som ger tillstånd och utövar tillsyn av varje enskilt apotek.

En rad frågor och regelverk inom apoteksverksamheten hanteras dock av andra myndigheter och aktörer än Läkemedelsverket. Några av dessa finner du här.  

 

 
 

Kontakta oss

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies