Barn och läkemedel 2019

Välkommen till en dag om barn och läkemedel, i samverkan med Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) och Barnläkarföreningen (BOL).

Mötet arrangeras främst för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter och andra som kommer i kontakt med barn och läkemedel främst inom ramen för hälso- och sjukvården och skolvärlden.

Datum: torsdag den 23 maj 2019
Tid: 9:30- 15.30 (registrering och kaffe från klockan 9.00)
Plats: Läkemedelsverket, Hubben, Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala - Anmäl dig i receptionen

 

Program

Välkommen
Birgitta Kertis (rfB), Christiane Garnemark (BOL), och
Elin Kimland (Läkemedelsverket) hälsar välkommen

  

Aktuellt kring barn och läkemedel

Presentation av Läkemedelsverket om nya läkemedel, kliniska studier, biverkningsrapportering, restsituationer, samt läkemedelsanvändning.

Intravenös vätskebehandling av barn - nya rekommendationer
Ninna Gullberg, specialistläkare barnintensivvård, klinisk utredare Läkemedelsverket

Angelägna kunskapsbehov inom barnsjukvård?
Mentometerundersökning bland publiken
 

Lunch
 

Best Practice Iordningsställande – konsten att iordningsställa rätt är inte lätt
Anna Hardmeier leg apotekare, ALB, Solna
Lisa Johannesson leg apotekare, Neo-IVA, Linköping 

Registeruppföljning med Barnreumaregistret
Soley Omarsdottir, Barnläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus

Diskussion och sammanfattning av dagen

Arrangörer

Mötet arrangeras av Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) och Barnläkarföreningen (BOL) och Läkemedelsverket.

För mer information

Birgitta Kerstis, RfB, birgitta.kerstis@mdh.se
Elin Kimland, Läkemedelsverket, elin.kimland@lakemedelsverket.se, Telefon: 018 17 47 67

Anmälan - Före 10 maj

Anmälan görs till Birgitta Kerstis, RfB, e-post: birgitta.kerstis@mdh.se. Ange namn, e-post, yrke, om du är eller vill bli medlem i RfB eller BOL/Barnläkarföreningen, samt eventuell allergi.

Kostnad

För medlemmar i RfB eller i BOL/Svensk Barnläkarförening, samt personer från myndigheter, 300 kronor, för icke medlemmar 1 000 kronor inklusive lunch och fika.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Inbetalning sker via Swish nummer: 123 4226759 där du skriver ditt namn.
Bifoga fakturaadressen vid önskan att betala med faktura.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies