Barn och läkemedel

Här finner du äldre utgåvor av Läkemedelsverkets nyhetsbrev om barn och läkemedel. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

19 november 2019
Läkemedelsverket Rapporterar: insatser om barn och läkemedel under 2019; Ändring: Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn; Möten med Läkemedelsverket: patientsäkerhet och barn; Kraftig ökning av läkemedel till barn efter gratisreformen.

8 oktober 2019
Ny behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket: Behandla levande huvudlöss med dimetikon; Ny behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket: läkemedelsbehandling av epilepsi; Uppdaterat: Vaccin mot säsongsinfluensa 2019-2020; Artikel i Barnbladet: Läkemedelsverkets nationella insatser för barn.

26 september 2019
Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas.

18 september 2019
Indragning av tre tillverkningssatser av stolpiller, Alvedon 60mg suppositorier och en tillverkningssats Panodil 60 mg suppositorier; Blincyto (blinatumomab) – Förtydligande om premedicinering med dexametason hos barn; Produkter för parenteral nutrition till för tidigt födda kräver ljusskydd; Läkemedelsverkets information om barnvaccinationsprogrammet är uppdaterat.

2 september 2019
Ny publicerad artikel: Prevalence of potential drug-drug interactions in Swedish pediatric outpatients; Samordningen och informationen runt restnoterade läkemedel ska förbättras; Inbjudan: en dag om läkemedelssäkerhet i Uppsala; Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn - ett utbildningsmaterial; Ny handbok: Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

1 juli 2019
Ny behandlingsrekommendation: psoriasis och psoriasisartrit; Barn- och läkemedelsdagen 2019; Ny artikel publicerad: Children’s views on taking medicines and participating in clinical trials; Ansökan om förnyad rikslicens för Hydrokortison APL avslås.

2 maj 2019
Se programmet för mötet om barn och läkemedel i Uppsala; Information från Läkemedelsverket nummer 1 2019 ute nu; Barn behöver också läkemedel - barns tillgång till läkemedel i Sverige och Europa; Beredningsformer för barn; Receptfria förpackningar kan ha annan information om användning för barn; Extemporeläkemedel för barn – PaedForm; Myter och fakta om vaccin och barn - kunskap och argument; Kommande behandlingsrekommendationer; Giftinformationscentralen sammanfattar 2018; SoS rapporterar: Uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel till barn – Delrapport

25 februari 2019
Ett möte om barn och Läkemedel 2019 - Välkommen till Läkemedelsverket, torsdagen den 23 maj 2019; Fortsatt ökad användning av melatonin hos barn och ungdomar; ePed: Best Practice av iordningställande; Om restnoteringar.

 
 

Prenumeration

Prenumerera på Barn och läkemedel. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

 

 

Arkiv

Här finner du äldre utgåvor av Läkemedelsverkets nyhetsbrev om barn och läkemedel.

 2018

 2016 - 2017

 

Personuppgifter


Ovan kan du välja att prenumenera på Läkemedelsverkets nyhetsbrev. När du lämnar en e-postadress till Läkemedelsverket innebär detta att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna nå dig med information.

Läs mer om dina rättigheter på Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

På samma sida kan du läsa hur Läkemedelsverket hanterar en begäran som grundar sig på de rättigheter du har. Där finns även kontaktuppgifterna till Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets Dataskyddsombud och till Datainspektionen.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies