Barn och läkemedel

Här finner du äldre utgåvor av Läkemedelsverkets nyhetsbrev om barn och läkemedel. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

10 december 2018
Ny europeisk samling med instruktioner för beredning av extemporeläkemedel till barn: European Paedriatric Formulary (PaedForm); Bok om antibiotika till alla sjuåringar i Stockholm; Säkra barn - trygga föräldrar; Från Uppsala Monitoring Centre på engelska: Läs om Lord Fake och Annie & Macs äventyr.

6 november 2018
Läkemedelsverket rapporterar: Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel.

5 oktober 2018
Nytt material om behandlingsrekommendationen Intravenös vätskebehandling för barn; Nytt regelverk för licenser från 1 september; Läkemedelssubstanser som kan kräva barnskyddande förpackning.

20 juni 2018
Ny behandlingsrekommendation: Intravenös vätskebehandling till barn behöver individualiseras; Produktinformation för vätskelösningar uppdateras efter rapporter om dödsfall; Kunskapsmaterial som broschyrer; Nytt projekt ska lära barn mer om läkemedel; Uppdaterad behandlingsrekommendation akut mediaotit - avsnittet om rörotit; Barnkonventionen blir svensk lag; Ny behandlingsrekommendation: Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner; Nu kan sjukvården i Uppsala biverkningsrapportera direkt från journalsystemet; Avregistrering av Iktorivil injektionsvätska och Iktorivil orala droppar;Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet.

3 april 2018
Risk för förväxling: färgen på insulinpennor med Fiasp ändras; Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning; Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm; Samlad lista över restnoterade läkemedel; Detremin ändrar droppstorlek; D-vitaminer - stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd.

22 januari 2018
Kunskap på webben - Säkrare ordination och läkemedels-hantering till barn; Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna; Fortsatt restsituation för Levaxin; Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan; Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård; Viktig säkerhetsinformation (DHPC) mer lättillgänglig för hälso-sjukvård; Detremin ändrar droppstorlek; Hostmediciner med opioder kommer inte längre att vara godkända för användning hos barn i USA.

 
 

Prenumeration

Prenumerera på Barn och läkemedel. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

 

 

Arkiv

Här finner du äldre utgåvor av Läkemedelsverkets nyhetsbrev om barn och läkemedel.

 2016 - 2017

 

Personuppgifter


Ovan kan du välja att prenumenera på Läkemedelsverkets nyhetsbrev. När du lämnar en e-postadress till Läkemedelsverket innebär detta att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna nå dig med information.

Läs mer om dina rättigheter på Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

På samma sida kan du läsa hur Läkemedelsverket hanterar en begäran som grundar sig på de rättigheter du har. Där finns även kontaktuppgifterna till Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets Dataskyddsombud och till Datainspektionen.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies