Barn och läkemedel

Här finner du äldre utgåvor av Läkemedelsverkets nyhetsbrev om barn och läkemedel. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

3 april 2018
Risk för förväxling: färgen på insulinpennor med Fiasp ändras; Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning; Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm; Samlad lista över restnoterade läkemedel; Detremin ändrar droppstorlek; D-vitaminer - stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd.

22 januari 2018
Kunskap på webben - Säkrare ordination och läkemedels-hantering till barn; Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna; Fortsatt restsituation för Levaxin; Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan; Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård; Viktig säkerhetsinformation (DHPC) mer lättillgänglig för hälso-sjukvård; Detremin ändrar droppstorlek; Hostmediciner med opioder kommer inte längre att vara godkända för användning hos barn i USA.

13 november 2017
Pediatriskt möte i Stockholm: The Seventh International Mini Symposium on Pediatric Nephrology; Läkartidningen: Fortsatt försiktighet bör gälla med doxycyklin till små barn.

31 oktober 2017
Vad gör Läkemedelsverket för barnen? Rapport om årets aktiviteter; Restsituation för kalium och kaliumklorid 2 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätskor; Nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes; Välkommen till utbildningsdag: Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn; EU Kommissionen rapporterar om tio år med barnförordningen; 10 tips för säkrare användning av läkemedel till barn.

3 oktober 2017
Välkommen till utbildningsdag: Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn; Restsituation för Cefadroxil Mylan oral suspension; EMA bekräftar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos inte ska användas vid komjölksproteinallergi; Restsituation för Glycophos

21 juni 2017
Ny behandlingsrekommendation: Långvarig smärta är ett vanligt problem för både barn, ungdomar och vuxna; Information för personal inom barnhälsovård om rotavirusvaccination; God effekt av barnvaccinationsprogrammet; Rapport Biverkningar 2016: Viktigt att biverkningsrapportera; Uppdatering av livsmedel som läkare kan förskriva till barn under 16 år; SwePedMed lanserar ny webb

21 april 2017
Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn; Om hantering av läkemedel till barn - för allmänheten; Kosmetika till barn brister i märkning och varningstexter

12 januari 2017
Status - Läkemedelsverkets arbete med barn och läkemedel; Ny behandlingsrekommendation: Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar; EMA granskar vissa injektionsläkemedel som används vid behandling av allergi; 10-årsrapport PDCO ute för publik konsultation - EU kommissionen vill höra din åsikt; TroppiOppi - Spelet för barn om läkemedel.

11 oktober 2016
Mer material om smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård; Aktuellt på Läkemedelsverket: Kartläggning av tillgängliga registerdata för systematisk uppföljning av barns läkemedelsanvändning; På gång: Rekommendationer för behandling vid depression, ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar, säkrare läkemedelhantering till barn, samt långvarig smärta.

22 juni 2016
Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika; Barnvaccinationsprogrammet 2015: Fortsatt hög vaccinationstäckning; Om ePed; Vad fungerar vid luftvägsinfektioner hos barn?; Om läkemedel för lärare i grundskolan - Från vännerna på Fimea.

5 april 2016
SwePedMed träffar Läkemedelsverket och LIF; Länkar för mer information - Nätverk om barn och läkemedel; Ny rekommendation för behandling av sjukhusförvärvad lunginflammation.

22 februari 2016
Välkommen till vårt nya nyhetsbrev om barn och läkemedel: Nu finns information om barn i Kunskapsguiden; Om vacciner och vaccination hos Läkemedelsverket; Handla läkemedel säkert

 
 

Prenumeration

Prenumerera på Barn och läkemedel. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

Personuppgiftsbehandling
Nedan kan du välja att prenumenera på Läkemedelsverkets nyhetsbrev. När du lämnar en e-postadress till Läkemedelsverket innebär detta att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna nå dig med information.

Läs mer om dina rättigheter på Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

På samma sida kan du läsa hur Läkemedelsverket hanterar en begäran som grundar sig på de rättigheter du har. Där finns även kontaktuppgifterna till Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets Dataskyddsombud och till Datainspektionen.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies