E-cigaretter med nikotin

Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 1385-15 konstaterat att e-cigaretter inte utgör läkemedel i den mening som avses i läkemedelslagen genom sitt nikotininnehåll. Läkemedelsverket har därmed inte tillsynsansvar för nikotininnehållande e-cigaretter.

Effekten av domen blir att Läkemedelsverket inte kommer att tillsyna eller förbjuda försäljning av e-cigaretter på grund av deras nikotininnehåll. E-cigaretter som tillhandahålls eller marknadsförs med medicinska påståenden kan dock fortfarande utgöra läkemedel enligt lagens definition, och då krävs läkemedelsgodkännande innan de får säljas.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies