Farmakopékonferensen 2020

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén bjuder in till farmakopékonferens i Uppsala, torsdagen den 6 februari 2020.

Konferensen vänder sig till er som vill följa utvecklingen av och förändringar i Europafarmakopén (European Pharmacopoeia).

Boka redan nu in dagen i din kalender.

Datum: torsdagen den 6 februari 2020
Tid: kl. 9-17, Registrering från 8:15
Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK), Vaksala torg 1, Uppsala

 

Program

9.00 - Inledning
Catarina Andersson Forsman, Generaldirektör Läkemedelsverket

9.15 - Nyheter i Europafarmakopén
Piroska Baky, Läkemedelsverket

10.00 - Europafarmakopékommissionens program 2020–2022
Torbjörn Arvidsson, Läkemedelsverket

10.30 - Kaffe

11.00 - Inspektioner av substanstillverkare ur ett myndighets- respektive tillverkarperspektiv
Rolf Arndt, Cambrex & Inspektör Läkemedelsverket (namn meddelas senare)

12.00 - Lunch

13.00 - Nytt inom biologi- och bioteknologiområdet
Iréne Agerkvist och Ezra Mulugeta, Läkemedelsverket

13.30 - Nitrosaminer i aktiva substanser
Sophie Bertilsson, Läkemedelsverket

14.00 - Expertgrupp 15V och arbetet med 3R
Malin Eriksson, Statens veterinärmedicinska anstalt

14.20 - Produktmonografier med kemisk aktiv substans
Torbjörn Arvidsson, Läkemedelsverket

14.40 - Kaffe

15.10 - Om cellterapiprodukter och farmakopéns arbetsgrupp CTP WP
Andreea Barbu, Läkemedelsverket

15.40 - CEP-proceduren
Åsa Herslöf Björling, Läkemedelsverket

16.05 - Om edqm.eu, information publicerad på webbsidan
Piroska Baky, Läkemedelsverket

16.30 - Frågor och diskussion

16.55 - Avslutning

 
Lämna gärna önskemål om informationspunkter samt farmakopéfrågor du vill diskutera och ha svar på i samband med din anmälan. Vill du lämna synpunkter eller frågor vid ett senare tillfälle är du välkommen att skicka dem till central.ph.eur@lakemedelsverket.se

Anmälan - senast den 20 januari

Anmälan görs till e-post: labbkansli@lakemedelsverket.se.
Ange namn, e-post, telefonnummer, företag/organisation, eventuell speicalkost samt fakturaadress och fakturareferens.
Berätta gärna även frågor du önskar svar på eller vill diskutera. 

Kostnad

Kostnad: 1 700 kr (exkl. moms).
Sista dag för anmälan är måndag 20 januari.
Deltagaravgiften faktureras. Vid förhinder behöver du meddela oss senast 21 januari för återbetalning av avgiften.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas.

I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Skicka in din anmälan så snart som möjligt!

För mer information

Den europeiska farmakopén hos EDQM:
https://www.edqm.eu/

Piroska Baky, Läkemedelsverket
Svenska farmakopékommittén
Epost: piroska.baky@lakemedelsverket.se
Telefon: 018-17 46 00

 
 

Material

Här kommer vi att publicera presentationer och dokumentation till mötet.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies