Hårfärgningsmedel och allergirisk

Att färga sitt hår är populärt och i Europa färgar mer än 60 % av kvinnorna och 5-10 % av männen sitt hår ungefär 6-8 gånger per år (EU-kommissionens uppgifter). Många börjar redan i unga år vilket gör att kontakten med hårfärgningsmedlen startar tidigt och kan pågå under en stor del av livet. När man färgar håret behöver man vara medveten om att produkterna man använder innehåller allergiframkallande ämnen. Har man väl blivit allergisk mot ett sådant ämne är allergin en livslång följeslagare.

Ämnen i hårfärgningsmedel som kan ge allergi

Många ämnen som används i hårfärgningsmedel har allergiframkallande egenskaper, t.ex. ämnet p-phenylenediamine (PPD) och ämnet toluen-2,5-diamine (TDA). Studier på sådana ämnen har visat att de har en benägenhet att framkalla allergi vid hudkontakt. Varför används de då i hårfärger? Svaret är att dessa ämnen är de som bildar själva färgen och det är mycket svårt att ersätta dem med likvärdiga ämnen som inte är allergiframkallande. Det är alltid viktigt att använda skyddshandskar vid hårfärgning samt att undvika att utsätta huden för hårfärgen vid exempelvis applicering, färgning och ursköljning. Om allergiframkallande ämnen ingår i en hårfärgningsprodukt ska det framgå av informationen på produktens förpackning och behållare. Läs och följ noga användningsinstruktionerna och ta till dig de varningar som finns på produkterna. Läs mer om hårfärgningsmedel här:
 Hårfärgningsmedel

Varningstext på produkterna 

Den information som finns på förpackningarna för hårfärgningsmedel är tänkt att hjälpa den som färgar håret att uppmärksamma hur produkten ska användas samt varna för att produkterna kan orsaka kontaktallergi. Förutom text ska informationen också innehålla en varningstriangel som ska visa att viktig information finns att läsa. Nedanstående text ska finnas på hårfärgningsmedel som innehåller idag kända allergiframkallande ämnen:

Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på barn under 16 år. Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte håret om:

- du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,
- du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,
- du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Gör inget hudtest innan färgning

Läs användningsinstruktionerna till hårfärgningsmedlen men genomför inte de hudtester som tillverkarna ibland föreslår. Läkemedelsverket avråder från dessa hudtester och anledningen är att hudläkare anser att ett sådant test inte är tillförlitligt. När ett hårfärgningsmedel används direkt på huden finns dessutom alltid en risk att kroppen reagerar med att utveckla en allergi.

Barn och hårfärgning

Som tonårsförälder är det inte alltid så lätt att stå emot när ens barn vill färga håret men ett motargument är att många hårfärgningsmedel inte är avsedda att användas på personer under 16 år. Skälet för detta är att ju tidigare man börjar utsätta sig för ämnena i hårfärgningsmedel ju större är risken att man på sikt utvecklar allergi mot dem. Allergin är livslång när man väl utvecklat den och det enda som hjälper då är att undvika att komma i kontakt med ämnena igen.
Även när man väljer att börja färga sitt hår som vuxen behöver man vara medveten om allergiriskerna vid hårfärgning. Risken för att allergi uppstår finns oavsett hur gammal man är men skillnaden är att ju tidigare man börjar färga håret ju fler tillfällen finns det för huden att reagera och utveckla allergi.

När ska man inte färga håret?

Om du tidigare har reagerat på en hårfärgning bör du inte färga håret igen. Sök läkarvård för att utreda om du utvecklat kontaktallergi mot något hårfärgningsämne. Om du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad eller skadad hårbotten ska du inte färga håret. Skador på huden gör att ämnen lättare kan tas upp och reagera, dvs. risken för att utveckla allergi ökar. Har du gjort en så kallad svart henna tatuering på huden tidigare och fått en hudreaktion ska du inte färga håret. Risken är nämligen stor att du redan blivit allergisk mot ett ämne i svarta hennan som också finns i hårfärgningsmedel, eller liknar ämnena i hårfärger. Läs mer om svart hennatatuering här:
 Frågor och svar om svarta hennatatueringar

Hur vet man om man är allergisk mot hårfärg?

Allergi mot hårfärgningsämnen märks ofta genom att eksem, blåsor och rodnader uppkommer i hårbotten, hårfästet, i ansiktet, på öronen eller på halsen och nacken. Svullnader kring panna och ögon förekommer också. Vanligtvis uppkommer den allergiska reaktionen inom ett dygn efter att hårfärgningen skett och symtomen kan fortsätta under flera veckor. En allergisk reaktion av hårfärgningsmedel ska behandlas av sjukvården. Läs mer om allergi mot hårfärgningsämnen på den danska webbsidan:
 Allergi over for hårfarver (Videncenter for Allergi, DK) 
 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies