Frågor och svar - hårfärgningsmedel

Är det farligt att färga håret?

Att färga håret med ett permanent hårfärgningsmedel innebär en risk för att utveckla kontaktallergi. Anledningen till det är att många ämnen som används i hårfärgningsmedel har allergiframkallande egenskaper, exempelvis ämnet p-phenylenediamine (PPD) och ämnet toluene-2,5-diamine (TDA). När huden kommer i direktkontakt med ämnena kan en allergisk reaktion uppstå. Därför är det exempelvis viktigt att använda skyddshandskar vid hårfärgning och försöka att undvika att utsätta huden för hårfärgningsmedlet vid färgningen.

När ska man inte färga håret?

Om du tidigare har reagerat på en hårfärg bör du inte färga håret igen. Sök läkarvård för att utreda om du utvecklat kontaktallergi mot något hårfärgningsämne. Om du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad eller skadad hårbotten ska du inte färga håret. Skador på huden gör att ämnen lättare kan tas upp och risken för att utveckla allergi ökar. Har du gjort en så kallad svart henna-tatuering på huden tidigare som du reagerat på ska du inte heller färga håret. Risken är nämligen stor att du redan blivit allergisk mot ett ämne i svarta hennan som också finns i hårfärgningsmedel, eller liknar ämnena i hårfärger. Personer under 16 år ska inte använda hårfärgningsmedel som är märkta med varningstexten ”inte avsedd att användas på personer under 16 år”.

Varför ska personer under 16 år inte färga håret med permanentfärger?

Risken för att utveckla kontaktallergi mot hårfärgningsämnen är inte större för att man är under 16 år, men däremot spelar det roll hur många gånger man färgat håret. Börjar man i tidig ålder och använder färgerna kontinuerligt så utsätts huden för allergiframkallande ämnen ofta. Sannolikheten ökar därför att en kontaktallergi utvecklas. För att skydda barn och unga mot tidig exponering av allergiframkallande ämnen finns en varningstext i märkningen av hårfärgningsmedel om att de inte är avsedda att användas på personer under 16 år.

Tillverkaren av hårfärgen råder mig att göra ett test innan den används men det tycker inte Läkemedelsverket, varför?

Läkemedelsverket avråder från sådan hudtestning och anledningen är att hudläkare anser att det inte är tillförlitligt. När ett hårfärgningsmedel vid testningen används direkt på huden finns dessutom alltid en risk att kroppen reagerar med att utveckla en allergi. Ett bättre råd är att man innan färgning frågar sig:

• Har jag reagerat på en hårfärgning tidigare?
• Är jag sårig eller har eksem i hårbotten?
• Har jag reagerat på en svart hennatatuering på huden tidigare?

Är svaret ja på någon av dessa frågor bör du undvika att färga håret med permanenta färger igen.

Jag är gravid/eller ammar, kan jag fortsätta färga håret?

Läkemedelsverkets bedömning i dagsläget är att det inte finns någon särskild risk kring att färga håret när man är gravid och/eller ammar utöver den risk man löper att utveckla kontaktallergi. Det är visserligen inte särskilt väl undersökt i vetenskapliga studier vilken eventuell påverkan det kan ha på foster eller ammande spädbarn. Däremot finns det ett flertal studier som tyder på att upptaget av hårfärgerna till kroppen är mycket litet, så länge produkterna används på rätt sätt. Det säkraste är naturligtvis att undvika att färga håret under denna period i livet. Man kan minska exponeringen för hårfärger genom att färga slingor, eller att färga den yttre delen att håret. Då utsätts inte hårbotten för hårfärgerna i lika stor utsträckning som vid en ”totalfärgning”.

Hur vet jag om jag reagerat på en hårfärg tidigare?

Allergi mot hårfärgningsämnen märks ofta genom att eksem, blåsor och rodnader uppkommer i hårbotten, hårfästet, i ansiktet, på öronen eller på halsen och nacken. Svullnader kring panna och ögon förekommer också. Vanligtvis uppkommer den allergiska reaktionen inom ett dygn efter att hårfärgningen skett och symtomen kan fortsätta under flera veckor. En allergisk reaktion av hårfärgningsmedel ska behandlas av sjukvården. Om du misstänker att du reagerat på en hårfärg ska du söka sjukvård och be dem lapptesta dig för att undersöka om du utvecklat kontaktallergi mot något hårfärgningsämne.

Varför är det en risk att färga håret?

Därför att produkterna ofta innehåller allergiframkallande ämnen som inte bör komma i kontakt med huden. När man färgar håret kommer dock alltid hårbottnen i kontakt med ämnena varför det finns en risk att huden reagerar och utvecklar en kontaktallergi. Allergin är livslång och för att undvika framtida hudbesvär behöver man undvika att utsätta huden för de ämnen man är allergisk mot. För att minska risken för kontaktallergi kan du färga slingor så att endast yttre delar av håret färgas och därmed skydda hårbotten från kontakt med färgen. Ett annat alternativ är att använda direktfärgande produkter som används utan att först blandas med en framkallningsvätska (aktivator). Sådana färger innehåller i regel inte de allergiframkallande ämnena som används i permanenta hårfärger, men titta i märkningen och leta efter information om allergirisk.

Finns det godkända hårfärger?

Nej, varken Läkemedelsverket eller någon annan myndighet inom EU godkänner kosmetiska produkter som exempelvis hårfärgningsprodukter. Ansvaret på att produkterna följer gällande regler vilar i första hand på tillverkare och företag som importerar till EU. Men även distributörer och de som säljer produkterna har ett ansvar, de måste kontrollera att vissa delar av produktmärkningen är riktig. Myndigheterna kontrollerar sedan dessa företag och deras produkter, t.ex. som Läkemedelsverket och Sveriges kommuner gjort i projektet Hårfärgskoll 2014.

Hur vet jag om min vanliga hennafärg innehåller annat än naturliga ämnen (växtmaterial)

Titta i ingrediensförteckningen och se vilka ämnen som ingår. Ingår endast växtmaterial från hennabusken ska det stå Lawsonia inermis eller henna. Innehåller produkten andra ämnen ska det framgå av ingrediensförteckningen. Om en ingrediensförteckning saknas ska du inte använda produkten då du inte har en aning om vad den innehåller. Fler delar av produktens märkning antyder vad den innehåller, exempelvis förekomsten av varningstext. Finns det en text som varnar för allergirisk innehåller hennaprodukten högst sannolikt hårfärgningsämnen av samma typ som förekommer i permanenta hårfärgningsmedel.

 
 

Hårfärgningsmedel och allergirisk

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies