Kunskapscentrum för läkemedel i miljön

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön är en plattform för dialog och samarbete för svenska aktörer. Visionen är att såväl människor, djur som miljö ska tryggas från skadlig miljöpåverkan orsakad av läkemedel - nu och för framtida generationer.

Läs mer om arbetet.

Aktuellt just nu

Save the date - Seminarium Miljökriterier för läkemedelssubstanser

Miljökriterier för läkemedelssubstanser är temat på det seminarium som onsdag 29 april arrangeras av Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön vid Läkemedelsverket.

Seminariet syftar till att öka och sprida kunskapen om miljökriterier för läkemedelssubstanser genom att lyfta goda exempel och utbyta erfarenheter mellan olika regioner, organisationer, forskare och myndigheter. Fokus ligger på humanläkemedel och lyfter bl.a. upphandling (med fokus på tillverkning), förskrivning samt receptfria läkemedel.

Medverkar gör bland andra:

Lena Göransson Modigh, Hållbarhetsansvarig, Region Västra Götaland

Johan Wallér, VD, Sveriges Apoteksförening

Bengt Mattson, Policy Manager, LIF – Läkemedelsindustriföreningen

Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling

Nicolai Schaaf, Programme Manager, Swedish Water House / SIWI – Swedish International Water Institute

Moderator: Ingrid Helander, Läkemedelsvärlden

Praktisk information

Seminariet arrangeras på Hubben i Uppsala Science Park onsdag 29 april 2020 cirka kl. 10–16.

På grund av begränsat antal platser samt beställning av förtäring är sista anmälningsdag 15 april. Anmälningen till seminariet öppnar under första halvan av februari.

Information om hur du anmäler dig kommer att finnas på vår hemsida när anmälan öppnar.

Kalendarium

Kalendariet uppdateras löpande med aktiviteter kopplade till vårt arbete. Vi anordnar bland annat dialogmöten, konferenser och workshops.

Gå till kalendariet.

Omvärldsbevakning

Som ett stöd för aktörer på området genomför kunskapscentret en kontinuerlig omvärldsbevakning. Bevakningen är tillgänglig för alla.

Gå till omvärldsbevakningen.

Uppdrag från regeringen

Det är regeringen som har gett Läkemedelsverket i uppdrag att skapa och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Satsningen presenterades i budgetpropositionen för 2018. Fem miljoner kronor årligen finns avsatt för arbetet från 2018 och framåt. Verksamhetsplanen sträcker sig mellan 2019-2023 med målet att bidra till en ökad miljöhänsyn kopplat till läkemedel inom Sverige och EU.

Läs regeringsbeslutet.

 
 

Nyheter

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Kunskapscentrum för läkemedel i miljön?

Marmar Nekoro
Utredare
marmar.nekoro@lakemedelsverket.se

Ulrika Bergström
Utredare
ulrika.bergstrom@lakemedelsverket.se

Stefan Berggren
Biträdande direktör, Tillsyn
stefan.berggren@lakemedelsverket.se

eller

Epost till kunskapscentrum

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies