• 1. Utökad sök
  • 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Utökad sökning

  • Läkemedel
  • Substans
  • Färdiga sökningar
?
Läkemedelsnamn
?
Innehåller substans
?
Innehåller inte substans
?
Receptstatus
?
ATC-kod
?
Humant eller veterinärt bruk
?
Produktkategori
?
Narkotika
?
Registreringsstatus
?
Registreringsdatum
-    
?
Innehavare av godkännande för försäljning eller ombud
?
NPL-id, MT-nummer eller EUMA-nummer
?
Läkemedelsform
?
Maskinell dosdispensering
?
Försäljningsställen för eventuella receptfria förpackningar
?
Substansnamn
?
ATC-kod
?
Narkotika
?
Snomed CT-kod
?
UNII-kod
?
CAS-nummer
Färdiga sökningar är en sammanställning av sökningar som det tar längre tid att skapa och sökningar som är komplexa att skapa. Genom att klicka på någon av de färdiga söklänkarna nedan så visas sökresultatet direkt.
Export av lista med produktdokument (xml), (kan ta tid, innehåller ett stort antal dokument)
Länk till lista över alla produktdokument för alla nationellt godkända eller registrerade läkemedel. Produktdokument som visas är produktresumé (SmPC), bipacksedel (PL), utredningsrapport (PAR) samt sammanfattande utredningsrapport (sPAR) och DHPC. DHPC visas för alla produkter (även centralt godkända) och finns kvar i listan 18 månader efter publicering. Övriga dokument för centralt godkända läkemedel kan hämtas från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s webbplats. Observera att alla typer av produktdokument inte finns för alla läkemedel. Listan uppdateras en gång per dygn.
I listan anges även datum då dokumentet godkändes (godkännandedatum) samt datum då dokumentet publicerades (publiceringsdatum). Listan visas i xml-format. För att omvandla xml-filen till ett annat format (t.ex. Excelformat) bör du spara filen och öppna den i ditt specifika program (t.ex. Microsoft Excel).
Alla läkemedel med minst en receptfri förpackning
Vissa läkemedel har både receptbelagda och receptfria förpackningar. I listan anges alla läkemedel som åtminstone har en förpackning som får säljas receptfritt.
Hjälpämnen som är sökbara i Läkemedelsfakta
I Läkemedelsfakta finns förutom alla aktiva substanser ett urval av substanser som är hjälpämnen. Dessa hjälpämnen är utvalda eftersom de finns upptagna i Europeiska Kommissionens lista över hjälpämnen som ska anges i märkning och bipacksedel (Notice to Applicants, Volume 2C, ”Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use”).
Biologiska läkemedel
Dessa läkemedel innehåller en eller flera aktiva substanser som enligt EU:s farmakovigilanslagstiftning kräver särskild biverkningsrapportering.
Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats om biverkningsrapportering gällande biologiska substanser
Biologiska substanser
För läkemedel som innehåller en eller flera av dessa substanser krävs särskild biverkningsrapportering enligt EU:s farmakovigilanslagstiftning.
Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats om biverkningsrapportering gällande biologiska substanser
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies