Läkemedelssäkerhet 2019

Välkommen till en dag om läkemedelssäkerhet för hälso- och sjukvården

Läkemedelsverket bjuder in till ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om myndighetens läkemedelssäkerhetsarbete.

Mötet arrangeras främst för personal engagerade i frågor om läkemedelssäkerhet i hälso- och sjukvården.

Datum: fredag den 22 november 2019
Tid: 9-15:30
Plats: Hubben, Coor Konferens
Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park

Program

09:00 Välkomna och inledning av dagen
Maja Marklund, Direktör, Verksamhetsområde Användning
09:10 Barn och läkemedel
Elin Kimland, Läkemedel i användning
09:40 Rotavirus, nationella vaccinationsprogrammet
Charlotte Bergquist, Effekt och säkerhet
10:10 Kaffe
10:40 Hudbiverkningar
Ina Anveden Berglind, Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
11:10 Sebra (sjukvårdens elektroniska biverkningsrapporteringssystem)
Topi Laajoki, Läkemedelssäkerhet
11:30 Lunch
12:20

Biverkningsrapportering
Karin Lundkvist, Läkemedelsverket

12:45 Läkemedelsanvändning från Giftinformationens perspektiv - När kartan möter verkligheten
Helene Salmonson, Giftinformationscentralen
13:15 Loperamid används i missbrukssyfte
Lena Thunander Sundbom, Läkemedelssäkerhet
13:45 Kaffe
14:15 Restnoteringar
Johan Andersson, Läkemedel i användning
14:45 2D koden
Emil Schwan, Anna Beckman Gyllenstrand, Inspektion
15:15-15:30 Frågor och summering av dagen
Maja Marklund, Direktör, Verksamhetsområde Användning

 
Moderator: Maja Marklund, Direktör, Verksamhetsområde Användning

För mer information

Enheten för läkemedelssäkerhet
Telefon: 018 17 46 00
e-post: central.biv@lakemedelsverket.se 

Anmälan

Fullsatt men du kan fortfarande anmäla dig för att stå i reservlistan via e-post till: central.biv@lakemedelsverket.se.

Kostnad

Mötet är kostnadsfritt.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies