Allmänhet, konsumenter & patienter

Symbol för rapportering av biverkningar. En rund symbol med ett utropstecken i.Rapportera biverkningar

Du kan själv som patient och konsument rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket.

länksymbol till e-tjänst E-tjänst konsumenter 

 Läs mer om biverkningar

 

Giftinformationscentralen

Ring 112 vid förgiftningstillbud och begär giftinformation. I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på telefonnummer: 010-456 67 00.

 Läs mer på Giftinformationscentralens webbplats

 

Tryggt byte på apotek

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris.

 Läs mer om utbytbara läkemedel

 

Utökad övervakning

Vad betyder den svarta triangeln på läkemedelsförpackningen?

 Läs mer om utökad övervakning

Läkemedelsupplysningen

Kontakta Läkemedelsupplysningen för oberoende information om läkemedel. Telefonnummer: 0771-46 70 10. Öppettider: helgfria vardagar 08–20.

 Läkemedelsupplysningen

 

EU-symbol för säker webbhandel med läkemedel

Den 1 juli 2015 införs en EU-gemensam symbol som ska användas av alla apotek och försäljningsställen som säljer läkemedel på webben.

 Köpa läkemedel på internet

 

Fakta och råd om att resa med läkemedel

Här får du grundläggande information om vilka regler som gäller när du har läkemedel med dig på resan.

 Att resa med läkemedel

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies