Allmänhet, konsumenter & patienter

Giftinformationscentralen

Ring alltid 112 vid förgiftningstillbud och begär giftinformation – dygnet runt!
I mindre brådskande fall, ring 08- 33 12 31.

Läs mer på www.giftinformationscentralen.se

 

Rapportera biverkningar

Du kan själv som patient och konsument rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket

 E-tjänst för biverkningsrapportering

 Läs mer om biverkningar

 

Köp läkemedel säkert

Illegal försäljning förekommer. Vänd dig därför till ett godkänt apotek vid köp av receptbelagt läkemedel.

 Köp läkemedel säkert

 

Tryggt byte på apotek

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte.

 Läs mer om utbytbara läkemedel

 

Läkemedelsupplysningen

För oberoende information om läkemedel - kontakta Läkemedelsupplysningen. Telefonnummer: 0771-46 70 10. Öppettider: helgfria vardagar 08–20.

 Läkemedelsupplysningen

 

Utökad övervakning

 Läs mer om utökad övervakning

 

Antibiotikabehandling före tandvård

Antibiotika kan ges före ett ingrepp för att förebygga spridning av bakterier och bakterieinfektioner i kroppen.

 Antibiotikaprofylax i tandvården

 
 
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies