Allmänhet, konsumenter & patienter

Symbol för rapportering av biverkningar. En rund symbol med ett utropstecken i.Rapportera biverkningar

Du kan själv som patient och konsument rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket.

länksymbol till e-tjänst E-tjänst konsumenter 

 Läs mer om biverkningar

 

Giftinformationscentralen

Ring 112 vid förgiftningstillbud och begär giftinformation. I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på telefonnummer: 010-456 67 00.

 Läs mer på Giftinformationscentralens webbplats

 

Misstänkta biverkningar av Bravecto

Rapporter om misstänkta allvarliga biverkningar vid användning av Bravecto tuggtablett har inkommit till Läkemedelsverket och till andra europeiska läkemedelsmyndigheter. Rapporterna är mycket få i förhållande till antalet behandlade hundar. Det är inte klarlagt om de misstänkta biverkningarna, som även inkluderar dödsfall, har samband med läkemedlet. EMA och Läkemedelsverket bedömer att det inte finns skäl att avstå från att använda Bravecto tuggtablett, mot bakgrund av dessa rapporter. En detaljerad granskning genomförs inom de närmaste månaderna av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för att klarlägga eventuellt samband.

Tryggt byte på apotek

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris.

 Läs mer om utbytbara läkemedel

 

Utökad övervakning

Vad betyder den svarta triangeln på läkemedelsförpackningen?

 Läs mer om utökad övervakning

Läkemedelsupplysningen

Kontakta Läkemedelsupplysningen för oberoende information om läkemedel. Telefonnummer: 0771-46 70 10. Öppettider: helgfria vardagar 8–18.

 Läkemedelsupplysningen

 

EU-symbol för säker webbhandel med läkemedel

1 juli 2015 infördes en EU-gemensam symbol som ska användas av alla apotek och försäljningsställen som säljer läkemedel på webben.

 Köpa läkemedel på internet

 

Information om Naloxon

Naloxon är en substans som motverkar effekterna av opioider (t ex morfin och heroin). Tidig tillförsel av naloxon utgör tillsammas med hjärt-lungräddning en viktig del av det akuta omhändertagandet av en person med andningsdepression efter en opioidöverdos.

 Läs mer

 

Fakta och råd om att resa med läkemedel

Här får du grundläggande information om vilka regler som gäller när du har läkemedel med dig på resan.

 Att resa med läkemedel

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies