Vacciner och vaccination

Vaccination är en av de mest effektiva medicinska åtgärderna för att förebygga smittsamma sjukdomar och har använts i folkhälsoarbetet i över 50 år. Vacciner stimulerar kroppens immunförsvar på samma vis som en riktig infektion, men utan att man blir sjuk. När kroppen sedan utsätts för samma smittämne kan immunförsvaret snabbt bekämpa infektionen.

Vaccination kan både skydda den enskilde individen, men också förhindra smittspridning till andra, till exempel personer som av olika skäl inte kan vaccineras.

Det ställs mycket höga krav på vacciners säkerhet, både i bedömningen av deras nytta- och riskprofil men också vad gäller innehåll, tillverkning, förvaring och hur de används.

Innan ett vaccin godkänns ska tillverkaren lämna in dokumentation från kliniska prövningar som omfattar studier av både säkerhet och effekt. Lindriga biverkningar av vacciner är relativt vanliga, till exempel feber, trötthet och svullnad på injektionsstället. Många av dessa biverkningar är en naturlig kroppslig reaktion då immunförsvaret reagerar på det främmande smittämnet.

All vaccination är frivillig. För den som ska fatta beslut om vaccination för sin egen del, eller för någon annan, är det viktigt att sätta sig in i syftet med vaccinationen, vilket skydd man får och vad vaccinationen kan medföra för biverkningar. Det är också viktigt att ha dialog med sjukvården om man har allergier eller bakomliggande sjukdomar.

Varje enskilt vaccins egenskaper och användningsområde finns beskrivet i bipacksedel och produktresumé. Även Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden har omfattande information om olika typer av vaccinationer.

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsupplysningen är en upplysningstjänst dit du kan ringa och ställa generella frågor om vacciner. Öppet vardagar 08-18. 

0771-46 70 10

www.lv.se/lmu 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies