Innehållet i vacciner

Varje vaccin innehåller ett eller flera antigen, det vill säga ett ämne som ger upphov till ett immunsvar. Liksom andra läkemedel innehåller vacciner också olika typer av hjälpämnen, till exempel konserveringsmedel, stabilisatorer samt ämnen för att förstärka skyddseffekten.

Förutom dessa avsiktligt tillsatta innehållsämnen kommer vacciner ibland att innehålla mycket små restmängder av substanser som används i tillverkningen. Avsiktligt tillsatta innehållsämnen, samt restmängder som kan ha klinisk relevans redovisas i produktresuméerna.

Adjuvans

Adjuvans är ämnen som tillsätts vacciner för att förstärka kroppens immunsvar. Adjuvans används främst för inaktiverade vaccin. De vanligaste adjuvansen är aluminiumsalter, men ett fåtal andra finns godkända i Sverige, till exempel AS04.

Konserveringsmedel

Konserveringsmedel måste tillsättas till vacciner som är förpackade i flerdosförpackningar för att förhindra bakterieväxt vid upprepade uttag av doser från samma flaska, om inte dessa sker inom några timmar. Konserveringsmedel används ibland i vissa endosförpackningar, då en del vacciner inte kan värmebehandlas eller filtreras på samma sätt som andra läkemedel. Exempel på konserveringsmedel är 2-fenoxietanol och fenol. Kvicksilverföreningen tiomersal förekom tidigare i vacciner men finns idag inte i något vaccin. Läs mer om konserveringsmedel i vacciner i artikel i tidskriften Information från Läkemedelsverket samt på Folkhälsomyndighetens webbplats, se länkar i högermarginalen.

På senare år har konserveringsmedel tagits bort från många vacciner och det stora flertalet vacciner på den svenska marknaden idag innehåller inte konserveringsmedel.

Stabilisatorer

Stabilisatorer används främst för att skydda antigenet mot nedbrytning och öka mängden torrsubstans i vaccin som frystorkas. Vanliga stabilisatorer är sockerarter som sackaros och mjölksocker (laktos), sockeralkoholer som sorbitol och mannitol samt humant serumalbumin och gelatin i olika former.

Restprodukter

Förutom de tillsatsämnen som förekommer, kan alla vacciner innehålla mycket små restmängder av ämnen som använts i tillverkningen.

Om det kan finnas restprodukter kvar i ett vaccin som kan ge allergiska reaktioner listas dessa i produktresumén. Exempel på restprodukter som det varnas för är formaldehyd, antibiotika tillsatta vid odling, äggproteiner från odling av virus på hönsägg eller kycklingembryokulturer.

Se respektive vaccins produktresumé för mer information.

 
 

Relaterad information

 Vanliga tillsatsämnen i läkemedel

 Vad innehåller vacciner? (ur tidskriften Information från Läkemedelsverket nr 6:2014)

  FoHM - frågor och svar om vacciner och säkerhet

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies