Vaccinet Pandemrix och pandemisk influensa A(H1N1)

Under säsongen 2009–2010 orsakade influensa A(H1N1) – som från början kallades svininfluensan – ett utbrott av en pandemi. Här har vi samlat information om vaccinet Pandemrix, den pandemiska influensan A(H1N1) och narkolepsi.

I samband med influensapandemin A(H1N1) 2009–2010 genomfördes en nationell vaccinationskampanj då cirka 60 % av befolkningen vaccinerades med Pandemrix. Vaccinationen pågick från oktober 2009 till och med mars 2010. En biverkningssignal om ett ökat antal fall av narkolepsi bland vaccinerade barn och ungdomar upptäcktes under sommaren 2010 i Sverige och ungefär samtidigt i Finland.

Från 2009 och framåt publicerade Läkemedelsverket många nyheter och rapporter om vaccinet Pandemrix, den pandemiska influensan A(H1N1) och narkolepsi. De finns samlade och nås via länk i högermarginalen.

Läkemedelsverkets övergripande roll, som även gäller vid en influensapandemi, är att se till att tillgängliga läkemedel är säkra, effektiva och används på rätt sätt. För mer information om pandemivacciner och Läkemedelsverkets roll vid en pandemi, se Pandemivacciner i vänstermarginalen.

 

 
 

Relaterad information

Pandemrix - vaccin mot influensa A(H1N1)

Pandemrix är avregistrerat sedan 2015-08-13. Länkarna nedan går till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

 Bipacksedel, produktresumé & utredningsrapport (EPAR)

 Översiktssida

 Allmänt om vacciner och vaccination

 

Publicerade nyheter

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies