Så tillverkas vacciner

Första steget vid tillverkning av vacciner är att odla fram tillräcklig mängd av bakterier eller virus. När odlingen är klar bearbetas dessa mikroorganismer på olika sätt för att få fram den verksamma substansen till vaccinet. Hjälpämnen tillsätts för att vaccinet ska ha avsedd effekt under hela hållbarhetstiden och för att man ska kunna administrera det till kroppen på lämpligt sätt.

Odling av mikroorganismer

Vid tillverkning av vacciner behöver man stora mängder mikroorganismer, antingen bakterier eller virus. Det får man genom att föröka dem genom odling. Före varje tillverkningssats startar odlingen från samma bakterie- eller virusstam som är noggrant kontrollerad och har passande egenskaper för att bli ett effektivt vaccin.

Mikroorganismerna får föröka sig i ett lämpligt odlingsmedium som innehåller olika näringsämnen och salter och ibland också antibiotika. För att ett virus ska kunna växa behövs också celler, till exempel odlas de flesta influensavacciner i befruktade hönsägg.

Bearbetning av odlingen

Efter en tids odling skördas mikroorganismerna. De separeras från odlingsmediet genom olika metoder, till exempel centrifugering eller filtrering. Vissa vacciner innehåller levande försvagade mikroorganismer, men i de flesta fall inaktiverar (avdödar) man mikroorganismerna genom att tillsätta till exempel formaldehyd.

De försvagade mikroorganismerna eller det avdödade smittämnet, som ska bli den verksamma substansen i vaccinet, kallas antigen. Antigenet framkallar ett immunsvar hos kroppen. För att tillverka ett vaccin räcker det ibland med att man bara använder vissa framrenade delar av mikoorganismer eller särskilda ämnen som mikroorganismerna producerar.

Antigen som framställs från vissa delar av mikroorganismer är ibland inte tillräckligt effektiva för att ge ett bra immunsvar. De kan då kopplas ihop med ett så kallat bärarprotein som ökar immunsvaret. Man säger då att antigenet är konjugerat.

Det färdiga vaccinet

Vid tillverkning av det färdiga vaccinet blandas antigenet med hjälpämnen. En del vacciner frystorkas innan de förpackas för att få bättre hållbarhet. I den färdiga produkten finns det bara mycket små rester kvar av de ämnen som användes under tillverkningsprocessen.

Läs mer på sidan  Innehållet i vacciner

Det är vanligt att man kombinerar flera antigen i samma vaccin så att vaccinationen skyddar mot mer än en sjukdom (till exempel vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ B) eller att den skyddar mot olika varianter av samma mikroorganism (till exempel mot olika stammar av pneumokocker som orsakar lunginflammation).

Det ställs höga krav när det gäller tillverkning av läkemedel, inklusive vacciner. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för läkemedelstillverkning i Sverige, läs mer om vårt tillsynsarbete under relaterad information i högermarginalen.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies