Tillgänglighet för vacciner

Ibland uppstår problem eller omständigheter som gör att ett läkemedelsföretag inte kan leverera läkemedel. Det kan leda till en så kallad restnotering. Fram tills de ordinarie leveranserna kan återupptas deltar olika myndigheter och andra aktörer tillsammans med företaget i arbetet med att hitta lösningar på den bristsituation som uppstått.

Företagen uppmanas att informera Läkemedelsverket om uppkomna restnoteringar och även anmäla när det finns risk att sådana situationer uppstår. Läkemedelsverket undersöker möjliga lösningar och alternativ i samarbete med inblandade parter, till exempel kan företaget i vissa fall ansöka hos Läkemedelsverket om att få sälja produkten i förpackning med utländsk märkning. Läkemedelsverket kan också informera på webbplatsen om uppkomna restnoteringar.

Folkhälsomyndigheten har ett samordningsansvar för de nationella vaccinationsprogrammen i Sverige. Vid restnoteringar av vacciner inom dessa vaccinationsprogram samlar Folkhälsomyndigheten information på sin webbplats från olika aktörer på området och man ger rekommendationer om hur tillgängligt vaccin bör prioriteras.

 Vaccinbrist – information och rekommendationer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) deltar också i arbetet för att säkra tillgången på vacciner inom de nationella vaccinationsprogrammen och informerar på sin webbplats om åtgärder som de vidtar.

 Vaccinbrist

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies