Vaccin mot säsongsinfluensa 2017-2018

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är årlig vaccination av de medicinska riskgrupperna. Antivirala läkemedel är ett komplement och ersätter inte vaccination.

Följande virusstammar har använts vid tillverkningen av årets influensavacciner:

 • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-liknande stam
 • A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-liknande stam
 • B/Brisbane/60/2008-liknande stam

Influensavacciner är vanligen trivalenta, det vill säga de skyddar mot tre olika virusstammar. Tetravalenta vacciner skyddar mot fyra olika virusstammar och de vaccinerna innehåller, förutom ovan nämnda stammar, också en B/Phuket/3073/2008-liknande stam.

Virusstammarna överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för säsongen 2017-2018. Biverkningarna av årets influensavacciner förväntas vara ungefär detsamma som de tidigare årliga vaccinerna mot säsongsinfluensa. Detaljerad information om vaccinernas innehåll, egenskaper och användning finns i läkemedlets produktresumé och bipacksedel (se länkar).

Vem bör vaccinera sig?

Följande riskgrupper rekommenderas att ta säsongsinfluensavaccin:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling 

 

För ytterligare information hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för profylax och behandling av influensa.

 
 

Relaterad information

 

Produktinformation

Följande vacciner är godkända för säsongen 2017-2018. På grund av innehållet kan till exempel kontraindikationer och varningar i produktinformationen skilja sig åt, till exempel vad gäller olika riskgrupper.

 

Injektionsvätskor med tre olika virusstammar (inaktiverat, spjälkat virus eller ytantigen):

  

Injektionsvätska med fyra olika virusstammar (inaktiverat spjälkat virus):

  

Nässpray med fyra olika virusstammar (levande försvagat vaccin):

 

OBS! Vilka av dessa vacciner som kommer att användas i Sverige är inte klart i nuläget. Utbudet kan variera mellan olika landsting och vårdgivare.

 

Kontakta oss

Har du frågor om dina läkemedel och vacciner är du välkommen att kontakta Läkemedelsupplysningen på telefonnummer 0771-46 70 10. Öppet kl. 08-18.
 Läkemedelsupplysningen

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies