Vaccin mot säsongsinfluensa 2018-2019

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är årlig vaccination av de medicinska riskgrupperna. Antivirala läkemedel är ett komplement och ersätter inte vaccination.

Följande virusstammar har använts vid tillverkningen av årets influensavacciner:

 • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-liknande stam
 • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-liknande stam
 • B/Colorado/60/2017-liknande stam

Influensavacciner kan vara trivalenta eller tetravalenta, det vill säga de skyddar mot tre eller fyra olika virusstammar. De tetravalenta vaccinerna innehåller, förutom ovan nämnda stammar, också en B/Phuket/3073/2013-liknande stam.

Virusstammarna överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för säsongen 2018-2019. Biverkningarna av årets influensavacciner förväntas vara ungefär desamma som för de tidigare årliga vaccinerna mot säsongsinfluensa. Detaljerad information om vaccinernas innehåll, egenskaper och användning finns i respektive läkemedels produktresumé och bipacksedel (se länkar).

Vem bör vaccinera sig?

Följande riskgrupper rekommenderas att ta säsongsinfluensavaccin:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling 

 

För ytterligare information hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.

 
 

Relaterad information

 

Produktinformation

Följande vacciner är godkända för säsongen 2018-2019. På grund av innehållet kan till exempel kontraindikationer och varningar i produktinformationen skilja sig åt, till exempel vad gäller olika riskgrupper.

 

Injektionsvätska med tre olika virusstammar (inaktiverat, spjälkat virus eller ytantigen):

  

Injektionsvätskor med fyra olika virusstammar (inaktiverat, spjälkat virus eller ytantigen):

 

Nässpray med fyra olika virusstammar (levande försvagat vaccin):

 

OBS! Utbudet av vacciner kan variera mellan olika landsting och vårdgivare.

 

Kontakta oss

Har du frågor om dina läkemedel och vacciner är du välkommen att kontakta Läkemedelsupplysningen på telefonnummer 0771-46 70 10. Öppet kl. 08-18.
 Läkemedelsupplysningen

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies