Att använda läkemedel

När du ska använda ett läkemedel, oavsett om du får det på recept av läkare eller köper ett receptfritt läkemedel, är det viktigt att du vet varför och hur det ska användas. Följ de instruktioner du får av läkare eller farmaceut och läs igenom bipacksedeln innan du börjar använda ditt läkemedel. Behöver du ha mer information om dina läkemedel kan du rådfråga en farmaceut på ett apotek eller Läkemedelsupplysningen.

Fråga en farmaceut

På apotek finns farmaceuter som kan svara på frågor om läkemedel, både receptbelagda och receptfria. De kan till exempel informera om hur ett läkemedel verkar eller hur man ska tolka anvisningarna i bipacksedeln. När du ska köpa receptfria läkemedel kan farmaceuter på apotek ge tips och råd och hjälpa till att välja rätt läkemedel för dina besvär. Tänk då på att tala om ifall du tar andra läkemedel, om du är eller planerar att bli gravid eller om du ammar.

När du köper receptfria läkemedel i en vanlig affär är det viktigt att vara medveten om att personalen där inte har utbildning för att informera om läkemedelsanvändning. Behöver du information utöver den som står i bipacksedeln måste du istället vända dig till ett apotek eller ringa Läkemedelsupplysningen som bemannas av farmaceuter. Läkemedelsupplysningen besvarar generella frågor om läkemedel.

 För mer information: Läkemedelsupplysningen

Receptbelagda läkemedel – samtalet med läkaren

Du har rätt att få veta varför du får ett visst receptbelagt läkemedel, hur det ska användas och hur det kan påverka dig. Det kan vara svårt att komma ihåg att ställa alla frågor under den korta tid man träffar läkaren. Ett bra sätt kan vara att du skriver ner alla frågor du har före besöket och bockar av dem allt eftersom.

För att läkemedelsbehandlingen ska bli så effektiv och säker som möjligt är det viktigt att du talar om för läkaren om: 

  • du tar andra läkemedel, såväl receptbelagda som receptfria
  • du tar växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel
  • du använder kosttillskott
  • du är eller planerar att bli gravid, eller ammar
  • du har försämrad lever- eller njurfunktion
  • du har någon kronisk sjukdom
  • du har några allergier

Följ de anvisningar du fått

För att få bästa möjliga effekt av din läkemedelsbehandling bör du läsa anvisningarna i bipacksedeln innan du påbörjar behandlingen. Där finns viktig information om vad du ska tänka på när du använder ditt läkemedel.

  Läs mer: Läkemedlets bipacksedel

För att läkemedelsbehandlingen ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt att fullfölja hela behandlingen, även om du känner dig bättre eller bra efter kortare tid. Om du till exempel avslutar en antibiotikabehandling för tidigt ökar risken för att infektionen ska återkomma då det kan finnas bakterier kvar som börjar växa till igen. Att avbryta en antibiotikabehandling innan kuren är färdig är också förknippat med utveckling av motståndskraftiga (resistenta) bakterier. Om du inte blir bättre med antibiotikabehandling är det viktigt att kontakta vården igen eftersom det kan bero på att det behövs annan behandling.

Om du får besvärliga biverkningar eller om du inte förstår varför du ska fortsätta använda ditt läkemedel, ska du kontakta din läkare innan du avbryter behandlingen. Obehagliga biverkningar behöver inte alltid vara ett skäl till att avbryta medicineringen. Många biverkningar kan avta eller försvinna med tiden.

 Läs mer: Att avsluta sin läkemedelsbehandling

Läkemedel som används på fel sätt eller inte används alls är ett stort hälsoproblem och innebär stora kostnader för samhället. Både att ta för mycket av ett läkemedel eller att låta bli att ta sina läkemedel kan medföra stora risker, till exempel ökad risk för biverkningar eller risk för utebliven effekt vilket kan förvärra sjukdomstillståndet.

Läkemedelsbehandling - en personlig sak

Den läkemedelsbehandling som läkaren ordinerar till dig på recept är speciellt anpassad efter dina behov och förutsättningar. Det gäller både valet av läkemedel och dosering. Därför ska du aldrig använda andras läkemedel eller dela med dig av dina läkemedel till andra, även om ni har liknande symtom eller lider av samma sjukdom. Det kan innebära stora hälsorisker.

Läkemedel är inte allt

En framgångsrik behandling beror inte enbart på att man använder sina läkemedel på rätt sätt.

Vid många sjukdomar är livsstilsförändringar också en del av behandlingen. Det kan handla om förändrade kostvanor, att man börjar motionera eller slutar röka. Sådana förändringar kan ibland minska behovet av läkemedel.

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies