Ersättning vid läkemedelsskada

Läkemedelsverket tar emot biverkningsrapporter i syfte att få en bättre bild av säkerheten för enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper. Någon fortsatt utredning av den enskilda patienten görs inte av myndigheten.

Om du drabbats av biverkningar eller läkemedelsskador som du till exempel vill ha ersättning för finns det olika vägar att gå, beroende på situationen.

Läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen är en frivillig försäkring dit läkemedelsföretag kan ansluta sig efter egen bedömning. Försäkringsgivare för Läkemedelsförsäkringen är från 2007 Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.

 www.lakemedelsforsakringen.se 

Patientförsäkringen

Om skadan beror på att ett läkemedel ordinerats på ett felaktigt sätt bör skadan anmälas till patientförsäkringen. Om du får biverkningar av ett läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt ersätter inte patientförsäkringen. Däremot kan du anmäla skadan till Läkemedelsförsäkringen (se ovan).

www.patientforsakring.se

Patientnämnden

Om du vill klaga på vården eller är osäker på vart du ska vända dig, kan du kontakta patientnämnden i ditt landsting eller din region.

 Hitta din patientnämnd

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Om du vill anmäla en händelse, det vill säga något som hänt i vården eller tandvården, ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg.

 Klaga på vården (IVO)

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies