Rapportera biverkningar

Nu har du möjlighet att själv rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel direkt till Läkemedelsverket. Tidigare har endast läkare och sjuksköterskor rapporterat patienters biverkningar.

Varför ska jag rapportera biverkningar?

När nya läkemedel blir godkända är bara de vanligaste biverkningarna kända  från de studier som läkemedelsföretagen gjort på en utvald grupp patienter och friska frivilliga försökspersoner. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad.

En bra biverkningsrapportering är därför viktig för att få mer kunskap om säkerheten hos nya läkemedel när de börjar användas i stor skala. Denna kunskap återförs sedan genom systematiskt arbete till sjukvården, konsumenter och tillverkare.  Du som privatperson kan tillsammans med läkare och sjuksköterskor bidra till att öka läkemedels säkerhet.

Vem kan rapportera?

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt.

Vad ska jag rapportera?

Läkemedelsverket tar emot biverkningsrapporter på alla typer av misstänkta biverkningar från läkemedel (både receptbelagda och receptfria) och naturläkemedel hos människa. När du rapporterar in en biverkning till Läkemedelsverket behöver du inte vara säker på att det är läkemedlet eller växtbaserat läkemedel som har orsakat de rapporterade besvären. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken.
Kosttillskott däremot är ett livsmedel. Vid misstanke om biverkningar rörande sådana produkter hänvisas till den lokala kontrollmyndigheten på livsmedelsområdet (kommunen), alternativt till Livsmedelsverket. Se länk i högerspalten.

När Läkemedelsverket tar emot din rapport samlas informationen i den svenska biverkningsdatabasen som endast ett begränsat antal behöriga personer på myndigheten har tillgång till. De uppgifter du lämnar om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden omfattas av sekretess enligt 25kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 Läs mer här: Vad händer med min rapport?

Vad betyder den svarta triangeln?

En ny rutin har införts för att informera om läkemedel som övervakas särskilt noggrant av EUs läkemedelsmyndigheter. Dessa läkemedel är föremål för ”utökad övervakning”. För mer information se filmen till höger. 

Läkemedel under utökad övervakning har en svart triangel med spetsen nedåt i läkemedlets bipacksedel, tillsammans med en kort mening som förklarar vad triangeln betyder:

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Så här går rapporteringen till:

Du kan rapportera på två olika sätt:

  • via e-tjänsten Konsumentrapportering.
  • via blankett i wordformat.

Kontakta läkare om du vill diskutera din läkemedelsbehandling

Kontakta i första hand din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är orolig eller upplever besvärande biverkningar av din medicinering. Läkemedelsverket kan ge allmän information om läkemedel men har inte möjlighet att ta ställning till din läkemedelsbehandling eller de biverkningar du upplever.

 
 

Vad betyder den svarta triangeln?

 FAKTABLAD: Vad betyder den svarta triangeln? (EMA)

Rapportera biverkningar

Här hittar du det elektroniska formuläret för att rapportera biverkningar:

 E-tjänst patienter/konsumenter

 

Blanketter

Du kan också fylla i wordblanketten och skicka den via vanlig post.

För biverkningsrapportering på djur används istället denna blankett. Den skickas också in via vanlig post.

 

Länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies