Förvaring och hållbarhet

I läkemedlets bipacksedel kan du hitta information om hur ditt läkemedel ska förvaras. Alla läkemedel ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum och kasta inte läkemedel i hushållsoporna eller i toaletten. Lämna in överblivna läkemedel på ett apotek så tas de omhand på ett säkert sätt.

Förvaring - för att behålla effekten så länge som möjligt

De flesta läkemedel bör förvaras torrt och svalt och helst i sina originalförpackningar. Det finns undantag och då gäller det oftast läkemedel som ska förvaras i kylskåp. I läkemedlets bipacksedel kan du hitta information om hur ditt läkemedel ska förvaras.

Om du vill lägga läkemedel i en doseringsask bör du först kontrollera om det är lämpligt att göra det för respektive läkemedel. Vissa läkemedel kan vara ljus- eller fuktkänsliga och då bör de förvaras i originalförpackningen. Förvarar du dina läkemedel i en doseringsask, behåll bipacksedeln så minskar du risken för felanvändning.

Ett bra sätt att förvara sina läkemedel på är i ett medicinskåp med lås som bör placeras torrt och svalt. Det är annars lätt att läkemedelsförpackningar hamnar i badrumsskåpet där det kan bli både varmt och fuktigt. Om läkemedel förvaras i ett låst medicinskåp är det också liten risk att barn kommer åt dem.

Hållbarhet – använd inte läkemedel med passerat utgångsdatum

Med tiden kan läkemedel brytas ned, särskilt om de kommer i kontakt med luft och fukt, till exempel vid felaktig förvaring. Halten av den aktiva substansen kan minska med tiden även om läkemedlen förvaras på rätt sätt i väl förslutna förpackningar. För läkemedel i flytande form kan det också bli problem med tillväxt av bakterier. Det går inte att säkert avgöra om ett läkemedel blivit påverkat genom att titta på det.

Läkemedel ska inte användas om:

  • de passerat utgångsdatum
  • smak, lukt, konsistens eller utseende har förändrats

Läkemedel som inte går åt - kasta inte i soporna eller toaletten

Läkemedel ska aldrig kastas i hushållssoporna eller spolas ned i toaletten. För att undvika skadliga effekter på miljön ska läkemedel som blivit över (på grund av läkemedelsbyte eller att läkemedlen passerat utgångsdatum) lämnas in till apotek, som skickar dem till särskilda förbränningsstationer. Symtomlindrande medel som använts för tillfälliga besvär, till exempel läkemedel mot värk och feber eller pollenallergi, kan du spara för framtida behov så länge utgångsdatumet inte har passerat.

För mer information om överblivna läkemedel, se länkar i högermarginalen

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies