Förvara läkemedel rätt

De flesta läkemedel bör förvaras torrt och svalt och helst i originalförpackningen. Sker förvaringen på rätt sätt så har läkemedlet bäst förutsättningar att hålla fram till utgångsdatum. Det flesta vanliga tabletter klarar några varma sommardagar eller vinterkyla. Information om hur just ditt läkemedel ska förvaras hittar du i bipacksedeln.

Hållbarhet

Läkemedel ska inte användas om:

  • Utgångsdatum är passerat
  • Smak, lukt, konsistens eller utseende har förändrats

Läkemedel bryts ned med tiden, särskilt i kontakt med luft och fukt. Halten av den aktiva substansen kan minska även om läkemedlen förvaras på rätt sätt i väl förslutna förpackningar. För läkemedel i flytande form kan det också bli problem med tillväxt av bakterier. Det går inte att säkert avgöra om ett läkemedel blivit påverkat genom att titta på det.

Lämplig förvaring

Information om hur just ditt läkemedel ska förvaras hittar du i bipacksedeln.

Ett bra sätt att förvara läkemedel i rumstemperatur är i ett låsbart medicinskåp som bör placeras torrt och svalt. Om läkemedel förvaras i ett låst skåp är det också liten risk att barn kommer åt dem.

Förvara läkemedel i doseringsask

De flesta tabletter går att förvara i en doseringsask, men om ett läkemedel är ljus- eller fuktkänsligt så bör det förvaras i originalförpackningen.

Kontrollera alltid vad som står i bipacksedeln om förvaring och är det oklart rådfråga ett apotek, sjukvård eller läkemedelsupplysningen.

Råd vid värmebölja

  • Läkemedel utan särskild förvaringsanvisning eller med anvisningen "förvaras vid högst 25/30 grader" klarar kortare perioder med sommarvärme och några grader högre temperatur.
  • Tabletter och kapslar utan särskild förvaringsanvisning eller med anvisningen "förvaras vid högst 25/30 grader" klarar även några timmar i en het bil.

Läkemedel som normalt förvaras i rumstemperatur behöver inte läggas kallt för säkerhets skull, men effekten påverkas oftast inte om de förvaras i kylskåp. Undantaget är om det finns angivet i bipacksedeln att läkemedlet inte får kylförvaras. Vissa läkemedel kan också vara fuktkänsliga och av den anledningen olämpliga att ha i kyl.

Råd vid vinterkyla

Ett läkemedel som har fryst eller utsatts för kyla, kan i regel användas om det tillfälligt blivit fryst vid exempelvis transport eller om det lämnats kvar i bilen när det varit frost under förutsättning att:

  • Ingen information finns i bipacksedeln att det inte får frysas eller att det ska skyddas mot kyla.
  • Läkemedlet inte uppvisar några synliga förändringar (exempelvis att det blir grumligt).

Vid tveksamheter kring felförvaring kan man rådgöra med ett apotek eller kontakta läkemedelsföretaget.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies