Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Majoriteten av läkemedel har också en bred säkerhetsmarginal som tillåter en eller ett par doser för mycket vid ett enstaka doseringstillfälle.

En glömd dos av ett läkemedel vid ett enstaka tillfälle brukar inte orsaka några större problem och påverkar sällan behandlingen som helhet. Vid medicinering med vissa medel kan dock en glömd dos kräva särskilda åtgärder. Detta gäller till exempel p-piller. Generell information om hur man gör vid glömd dos vid dessa tillfällen kan finnas i läkemedlets bipacksedel.

Fråga läkaren eller apotekspersonalen vad som gäller för ditt läkemedel, om du känner dig osäker.

Du kan även vända dig till Läkemedelsupplysningen för mer information.

 Läkemedelsupplysningen

Hjälpmedel för att minnas medicineringen

För att lättare komma ihåg sin medicinering kan det vara bra att göra tablettintaget till en rutin, t ex att ta tabletten vid samma tidpunkt på morgonen.

Om du har många olika läkemedel kan det vara bra att använda ett hjälpmedel som till exempel doseringsask (plastbehållare där läkemedel placeras i olika fack efter dag och tidpunkt när de ska tas) eller dosdispenserade läkemedel (läkemedel förpackade i dospåsar märkta med dag och tidpunkt).

Det kan också vara bra att göra en lista över när varje läkemedel ska tas. Listan kan även vara till hjälp för anhöriga, hemsjukvårdare, eller förskrivare som inte är bekanta med behandlingen.

Överdosering

Majoriteten av läkemedel har en bred säkerhetsmarginal som tillåter en eller ett par doser för mycket vid ett enstaka doseringstillfälle. För vissa läkemedel är marginalen dock mycket smal, och redan en liten överdosering kan leda till biverkningar.

Vid samtliga fall av kraftig överdosering måste Giftinformationscentralen kontaktas på nödnummer 112, och vid behov sjukvård uppsökas.


 


 

 

 

 
 

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies