Innehållsämnen i läkemedel

Våra läkemedel innehåller vanligtvis mer än ett ämne. Det verksamma ämnet ger läkemedlet dess effekt. För att det ska gå att tillverka ett effektivt läkemedel som är enkelt att använda behöver man också använda hjälpämnen.

Läkemedel innehåller ett eller flera verksamma ämnen som ger läkemedlet dess effekt. Verksamt ämne kallas också aktiv substans. Det är vanligtvis varken lämpligt eller möjligt att bara använda det verksamma ämnet som ett löst pulver eller en olja. Läkemedel förekommer därför i olika läkemedelsformer som ska göra det möjligt att ta rätt mängd på ett enkelt och lämpligt sätt, som till exempel tabletter, kapslar, nässprayer, injektionsvätskor, salvor, krämer och suppositorier (stolpiller).

För att det ska gå att tillverka ett effektivt läkemedel i en lämplig läkemedelsform behöver man använda hjälpämnen.

Hjälpämnen

Hjälpämnen har inte någon egen medicinsk effekt mot sjukdomen utan finns i läkemedlet av praktiska skäl.

Vid tillverkning av läkemedel behövs oftast flera hjälpämnen. Det ska till exempel vara möjligt att göra en tablett som inte faller sönder förrän i magsäcken. Hjälpämnen kan också behövas av praktiska skäl, som att tabletten ska lossna från tablettmaskinen.

Det är viktigt att varje tablett som tillverkas innehåller rätt mängd av det verksamma ämnet. Genom att tillsätta vissa hjälpämnen kan man få det verksamma ämnet att bli jämnt fördelat i tabletten och undvika att det klumpar ihop sig.

Hjälpämnen används för att underlätta användning av läkemedel

Några sätt att underlätta användning av ett läkemedel kan vara att göra en passande läkemedelsform av det verksamma ämnet eller att ge läkemedlet lämplig smak, färg eller konsistens. Hjälpämnen kan också förbättra eller förändra upptaget av läkemedlet i kroppen.

Vissa läkemedel är särskilt utformade för att ge en långvarig effekt. Det underlättar intaget för användaren som inte behöver ta sitt läkemedel så ofta. Dessutom får läkemedlet en jämnare effekt som många gånger innebär en mindre risk att drabbas av biverkningar.

Ett exempel på en typ av hjälpämne som underlättar användning av läkemedel är drageringsmedel. Det används för att göra ett tunt skikt utanpå tabletten som gör det lättare att svälja ner tabletten och man slipper eventuell obehaglig smak från det verksamma ämnet. Att tabletten är dragerad kan också skydda matstrupen om det verksamma ämnet är irriterande.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies